Pakiet rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-27

30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został pakiet 5 rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027. 

Zachęcamy także do zapoznania się z informacją na stronie eur-lex.europa.eu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało „Komentarz do rozporządzeń UE dla polityki spójności na lata 2021-2027”, który stanowi zbiorcze kompendium wiedzy na temat pakietu rozporządzeń dla polityki spójności w okresie programowym 2021-2027. Opracowanie to ma charakter pomocniczy. Treści zawarte w Komentarzu mają charakter ekspercki i wyrażają poglądy ich autorów.

Dokumenty
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin