Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Dokument został wygenerowany z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 (moduł eSZOP), który służy przygotowaniu Szczegółowych Opisów Priorytetów programów krajowych i regionalnych realizowanych na podstawie rozporządzeń funduszowych w ustandaryzowanej i elektronicznej formie. Forma dokumentu wynika z wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027. 

Wersje obowiązująca:

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 : wersja obowiązująca od 23  maja 2023 r. (.pdf, 1 MB)

   Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR) (.pdf, 556 KB)

   Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji (.pdf, 282 KB)

Wykaz zmian (.pdf, 186 KB)

 

Wersje archiwalne:

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 : wersja obowiązująca od 23 marca do 22 maja 2023 r. (.pdf, 1,23 MB)

    Załącznik 1 Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR) (.pdf, 367 KB)

    Załącznik 2 Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji (.pdf, 275 KB)

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin