sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 10, Działania 10.1 Wsparcie Wdrażania Programu z EFRR.
Opublikowano: 15.05.2024
Nabór trwa

Celem niniejszego naboru jest wybór do dofinansowania projektów pomocy technicznej, który ma za zadanie wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

15.05.2024

Koniec

22.05.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9, Działania 9.1 Wsparcie Wdrażania Programu z FST.
Opublikowano: 15.05.2024
Nabór trwa

Celem niniejszego naboru jest wybór do dofinansowania projektu pomocy technicznej, który ma za zadanie wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

15.05.2024

Koniec

22.05.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działania 1.6 Cyfrowe rozwiązania w e-administracji, typ projektu A E-administracja i otwarte zasoby.
Opublikowano: 07.05.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje projekt pt. „System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego”, którego Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie.

Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

07.05.2024

Koniec

31.05.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.4 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza sektora nauki.
Opublikowano: 25.04.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektów: A. Infrastruktura badawcza sektora nauki. 

Typ projektu obejmuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

26.04.2024

Koniec

26.07.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.9 Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe, typ projektu A Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe.
Opublikowano: 24.04.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektów: A. Mieszkalnictwo wspomagane i treningowe. 

W ramach typu projektu A wspierana będzie interwencja dotycząca:

a)    rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów, dopuszcza się również prace remontowe, w...

Maksymalny procent dofinansowania

92%

Start

25.04.2024

Koniec

24.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.
Opublikowano: 17.04.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektów: A. Magazyny energii. 

W ramach typu projektu planowane jest wsparcie rozwoju magazynów energii, których zastosowanie zwiększy efektywność wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii. 

...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

18.04.2024

Koniec

31.07.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8, Działania 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, typ A. Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, typ B. Wsparcie opiekunów nieformalnych, typ C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług
Opublikowano: 10.04.2024
Nabór trwa

W ramach typu A przewiduje się realizację projektów, które umożliwią osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku oraz...

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Start

12.04.2024

Koniec

05.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, typ D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, typ E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej
Opublikowano: 10.04.2024
Nabór trwa

Typ C:  

Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia...

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

12.04.2024

Koniec

05.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne, typ projektu B. Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)
Opublikowano: 09.04.2024
Nabór trwa

W ramach konkursu wspierane będą lokalne inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych realizowane poprzez tworzenie i rozwój lokalnych punktów wsparcia edukacji osób...

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Start

12.04.2024

Koniec

12.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.14 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu C. Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej (tryb niekonkurencyjny)
Opublikowano: 05.04.2024
Nabór zakończony

•    Nabór obejmuje projekt pt. „Budowa i wyposażenie Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej
EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie”, którego Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie.
•    Projekt składany w ramach...

Maksymalny procent dofinansowania

90%

Start

05.04.2024

Koniec

06.05.2024