sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 6, Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa – projekty Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy.
Opublikowano: 04.07.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Realizowany będzie projekt Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dotyczący wsparcia osób młodych w wieku 15-24 lata znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym także osób biernych zawodowo. 
W...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

05.07.2023

Koniec

19.07.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców.
Opublikowano: 28.06.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Opracowanie oraz wdrożenie u 200 małopolskich pracodawców kompleksowych narzędzi umożliwiających elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie...

Maksymalna kwota dofinansowania

28 900 000,00 PLN

Start

29.06.2023

Koniec

12.07.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działania 8.2 Edukacja dla Transformacji, Typ A. Tworzenie przestrzeni typu fablab.
Opublikowano: 28.06.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Możliwe będzie tworzenie oraz rozwój innowacyjnych pracowni/otwartych laboratoriów typu fablab. Będą to kreatywne przestrzenie, dostępne dla osób indywidualnych, szkół i...

MAKSYMALNY PROCENT DOFINANSOWANIA

90%

Start

30.06.2023

Koniec

13.09.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B Funkcjonowanie ekodoradców w gminach.
Opublikowano: 28.06.2023
Nabór trwa

Dofinansowanie będzie miało na celu wsparcie realizacji zadań Ekodoradców zatrudnionych w gminach. W ramach działania planuje się wsparcie w zakresie:

  1. Zatrudnienia ekodoradcy w gminie, jako element obowiązkowy w projekcie....

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

29.06.2023

Koniec

29.12.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 8, Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy.
Opublikowano: 27.06.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Realizowane będą kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowane na obszarze Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego). 

Maksymalny procent dofinansowania

95%

Start

28.06.2023

Koniec

16.08.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.19 Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska, typ projektu A Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska.
Opublikowano: 21.06.2023
Nabór trwa

W ramach działania wspierany będzie rozwój zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim.

W ramach działania planuje się realizację przedsięwzięć z zakresu:

  • budowy, rozbudowy i promocji zintegrowanej sieci...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

22.06.2023

Koniec

29.12.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 6, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.
Opublikowano: 31.05.2023
Nabór zakończony
Wyniki

Realizowane będą kompleksowe projekty powiatowych urzędów pracy z województwa małopolskiego dotyczące aktywizacji zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Działania podejmowane w ramach projektów...

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych

85%

Start

31.05.2023

Koniec

19.06.2023