sortuj wg
Kolejność
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.3 Transport miejski - IIT OPK, typ projektu A transport miejski, typ projektu B Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), (tryb niekonkurencyjny)
Opublikowano: 13.06.2024
Nabór trwa
  • Nabór wniosków dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocenianych w Instytucji Zarządzającej. Nabór wniosków dotyczy Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działania 3.3 Transport miejski - IIT OPK, typ...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

13.06.2024

Koniec

03.12.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla transportu miejskiego, Działanie 3.2 Transport miejski, typ projektu A Transport miejski.
Opublikowano: 12.06.2024
Nabór trwa

Nabór obejmuje typ projektów: A. Transport miejski. 

W ramach typu projektu A wsparciem zostaną objęte następujące kategorie inwestycji:

Nabór obejmuje typ projektów: A. Transport miejski. 

Wsparciem zostaną objęte...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

13.06.2024

Koniec

30.08.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5, Działania 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Opublikowano: 12.06.2024
Nadchodzący nabór

W ramach naboru wspierany będzie rozwój infrastruktury szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w zakresie zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem szkół dla...

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Start

15.09.2024

Koniec

15.10.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 6, Działania 6.23 Włączenie społeczne - projekty województwa małopolskiego, Typ C. System usług społecznych - upowszechnienie innowacji
Opublikowano: 11.06.2024
Nabór trwa

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie na terenie woj. małopolskiego usług społecznych świadczonych w społecznościach lokalnych, bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach przetestowanych uprzednio w ramach projektów inkubujących innowacje...

Maksymalny procent dofinansowania

95 %

Start

12.06.2024

Koniec

26.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1, Działania 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, typ projektu D. Działania koordynacyjne w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie
Opublikowano: 10.06.2024
Nabór trwa

W ramach typu projektu D realizowany będzie projekt o charakterze koordynacyjnym, w obszarze umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

Projekt ma na celu zapewnienie spójnego przekazu...

Maksymalny procent dofinansowania

85 %

Start

12.06.2024

Koniec

12.07.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działania 5.7 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej - ZIT, typu projektu A Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe, (tryb niekonkurencyjny)
Opublikowano: 05.06.2024
Nabór trwa

•    Nabór wniosków dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocenianych w Instytucji Zarządzającej. Nabór wniosków dotyczy Priorytetu 5 Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działania 5.7 Infrastruktura...

Maksymalny procent dofinansowania

92%

Start

05.06.2024

Koniec

27.08.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla transportu regionalnego, Działania 4.4 Transport kolejowy, typu projektu A Tabor kolejowy (tryb niekonkurencyjny)
Opublikowano: 03.06.2024
Nabór trwa

•    Nabór obejmuje projekt pt. „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do świadczenia kolejowych usług przewozowych – FEM”, którego Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie.

•    Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

03.06.2024

Koniec

31.07.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 10, Działania 10.1 Wsparcie Wdrażania Programu.
Opublikowano: 15.05.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Celem niniejszego naboru jest wybór do dofinansowania projektów pomocy technicznej, który ma za zadanie wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

15.05.2024

Koniec

22.05.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 9, Działania 9.1 Wsparcie wdrażania programu.
Opublikowano: 15.05.2024
Nabór zakończony
Wyniki

Celem niniejszego naboru jest wybór do dofinansowania projektu pomocy technicznej, który ma za zadanie wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

15.05.2024

Koniec

22.05.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działania 1.6 Cyfrowe rozwiązania w e-administracji, typ projektu A E-administracja i otwarte zasoby.
Opublikowano: 07.05.2024
Nabór zakończony

Nabór obejmuje projekt pt. „System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego”, którego Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie.

Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027...

Maksymalny procent dofinansowania

85%

Start

07.05.2024

Koniec

31.05.2024