Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Obowiązujący od
27.02.2024

pdf

15 strony

1.13 MB

Inne formaty

1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

Start

2024-06-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. bony na innowacje dla MŚP

Start

2023-10-30

Koniec

2024-01-08

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Start

2024-03-27

Koniec

2024-06-11

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-272024-03-27

Wnioskodawcy

instytucje nauki i edukacji (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura badawcza sektora nauki

Start

2024-04-26

Koniec

2024-06-28

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-04-262024-04-26

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

Start

2024-02-28

Koniec

2024-03-28

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-02-282024-02-28

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Start

2024-03-04

Koniec

2024-04-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-042024-03-04

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. E-administracja i otwarte zasoby

Start

2024-06-28

Koniec

2024-07-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-06-282024-06-28

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. E-administracja i otwarte zasoby

Start

2024-04-02

Koniec

2024-04-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-04-022024-04-02

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. E-administracja i otwarte zasobyB. Cyberbezpieczeństwo w administracji

Start

2024-12-02

Koniec

2024-12-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-12-022024-12-02

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny (projekt fazowany w trybie art.118a)

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. E-administracja i otwarte zasoby

Start

2024-04-02

Koniec

2024-04-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-04-022024-04-02

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A, Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB B. Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazach: GESUT (Geodezyjna Sieć Uzbrojenia Terenu), BDOT500

Start

2023-11-30

Koniec

2024-02-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-11-302023-11-30

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekt niekonkurencyjny

Start

I kw. 2026

Koniec

I kw. 2026

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Rozwój e-kultury w województwie małopolskim

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw - Instrumenty Finansowe

Start

2023-12-04

Koniec

2023-12-18

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania FE)

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Start

2023-12-29

Koniec

2024-04-04

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-12-292023-12-29

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wdrażanie innowacji

Start

2024-02-21

Koniec

2024-05-06

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-02-212024-02-21

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. programy rozwojowe dla startupów

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie nowopowstałych firm przez inkubatory przedsiębiorczości

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. internacjonalizacja MŚP

Start

III kw. 2025

Koniec

IV kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. promocja oferty gospodarczej małopolskich MŚPB. promocja innowacyjnościC. wsparcie inwestorów i eksporterów w regionie

Start

2024-04-23

Koniec

2024-05-23

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-04-232024-04-23

2. Fundusze europejskie dla środowiska

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna przedsiębiorstwa

Start

2023-12-04

Koniec

2023-12-18

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania FE)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Start

2023-12-04

Koniec

2023-12-18

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania FE)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

Start

2023-12-04

Koniec

2023-12-18

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania FE)

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Budynki komunalne

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Szkoły neutralne klimatycznie

Start

III kw. 2025

Koniec

IV kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła

Start

2024-09-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

Start

2023-06-29

Koniec

2023-12-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-06-292023-06-29

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. Wsparcie transformacji energetycznej gmin Województwa Małopolskiego

Start

2024-04-02

Koniec

2024-06-28

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-04-022024-04-02

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Start

2023-11-23

Koniec

2024-02-16

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-11-232023-11-23

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Centrum Edukacji Odnawialnych Źródeł Energii

Start

2024-03-01

Koniec

2024-03-28

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-03-012024-03-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, słuzby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. magazyny energii

Start

2024-03-28

Koniec

2024-05-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, słuzby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zaawansowane technologie OZE

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnychB. wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnychC. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznejD. klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne

Start

2023-12-04

Koniec

2023-12-18

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania FE)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. systemy gospodarowania wodami opadowymi/roztopowymi

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zwiększenie retencyjności zlewni, w tym: rozwój różnych form małej retencji

Start

2024-11-01

Koniec

I kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. przeciwdziałanie ruchom masowym

Start

2023-07-24

Koniec

2023-12-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych

Start

2024-10-01

Koniec

2024-12-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-10-012024-10-01

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP), partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych

Start

2023-11-23

Koniec

2024-01-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP), partnerstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

Start

2023-11-23

Koniec

2024-01-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Start

2024-05-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, słuzby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

Start

2024-05-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. edukacja ekologiczna w obszarze prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C.rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Start

2024-03-01

Koniec

2024-03-28

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-03-012024-03-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C.rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Start

2024-03-01

Koniec

2024-03-28

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-03-012024-03-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C.rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Start

2023-11-06

Koniec

2023-12-06

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A.ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Start

2023-10-19

Koniec

2023-12-15

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej

Start

2023-10-19

Koniec

2023-12-19

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach

Start

III kw. 2025

Koniec

III kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rekultywacja terenów zdegradowanych

Start

III kw. 2025

Koniec

III kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

Start

III kw. 2025

Koniec

III kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Start

2023-12-04

Koniec

2023-12-18

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania FE)

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła

Start

2024-09-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, słuzby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. magazyny energiiB. zaawansowane technologie OZE

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnychB. wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnychC. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznejD. klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne

Start

2023-12-04

Koniec

2023-12-18

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania FE)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. systemy gospodarowania wodami opadowymi/roztopowymi

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zwiększenie retencyjności zlewni, w tym: rozwój różnych form małej retencji

Start

2024-12-01

Koniec

I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

Start

2024-03-01

Koniec

I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych

Start

2024-03-01

Koniec

I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. edukacja ekologiczna w obszarze prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami

Start

2024-12-01

Koniec

I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, słuzby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

Start

2024-12-01

Koniec

I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Start

2024-12-01

Koniec

I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji,Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,Służby publiczne, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach

Start

2024-10-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji,Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,Służby publiczne, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. rekultywacja terenów zdegradowanych

Start

2025-01-01

Koniec

2025-03-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

3. Fundusze europejskie dla transportu miejskiego

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, w tym: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. transport miejskiB. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Start

2024-02-27

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-02-272024-02-27

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, w tym: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. transport miejski

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, służby publiczne, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, w tym: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura do obsługi podróżnych

Start

III kw 2025

Koniec

III kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, w tym: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. ścieżki rowerowe

Start

III kw 2025

Koniec

III kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tabor autobusowy (łącznie z zapleczem technicznym do obsługi taboru autobusowego oraz publiczną infrastrukturą ładowania poj. zeroemisyjnych)

Start

III kw 2025

Koniec

III kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, jednostki samorządu tetyrorialnego (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. drogi wojewódzkie

Start

2024-01-25

Koniec

2024-12-31

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-02-012024-02-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, jednostki samorządu tetyrorialnego (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. nowoczesne techniki zarządzania ruchem

Start

2024-01-25

Koniec

2024-12-31

Okres harmonogramu
2024-02-012024-02-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, w tym: Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Zarządcy dróg publicznych, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Start

III kw 2025

Koniec

III kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, służby publiczne, w tym: jednostki samorządu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, Zarządcy dróg publicznych (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. drogi powiatowe (jako element projeku możliwe również nowoczesne techniki zarządzania ruchem i elementy z zakresu bezpieczeństwa na drogach)

Start

2024-01-25

Koniec

2024-03-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-01-252024-01-25

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, służby publiczne, w tym: jednostki samorządu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Policja, straż pożarna i służby ratownicze, Zarządcy dróg publicznych (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Bepieczeństwo na drogach, w tym budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego

Start

2024-01-25

Koniec

2024-03-29

Okres harmonogramu
2024-01-252024-01-25

Wnioskodawcy

Koleje Małopolskie sp. z o.o.

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego

Start

2024-02-29

Koniec

2024-03-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-02-292024-02-29

Wnioskodawcy

Województwo Małopolskie

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tabor kolejowy

Start

2024-06-03

Koniec

2024-07-31

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-06-032024-06-03

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, jednostki samorządu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. drogi powiatowe (jako element projeku możliwe również owoczesne techniki zarządzania ruchem i elementy z zakresu bezpieczeństwa na drogach)B. Bepieczeństwo na drogach, w tym Budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego

Start

III kw 2025

Koniec

III kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Start

2024-05-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025 / II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie infrastruktury uczelni zawodowych

Start

IV kw. 2025

Koniec

IV kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

Start

2024-03-27

Koniec

2024-05-06

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-272024-03-27

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie Infrastruktury typu fablab

Start

2023-12-06

Koniec

2024-01-31

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-12-062023-12-06

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.B. wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi C. wsparcie infrastruktury typu fablabD. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Start

2024-09-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe

Start

2024-03-14

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-03-142024-03-14

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłeB. zakup sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do zapewnienia opieki w formach zdeinstytucjonalizowanychC. zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej

Start

2024-08-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. mieszkalnictwo wspomagane i chronione

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura podmiotów reintegracji

Start

2024-12-01

Koniec

I kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie dla AOS - przyszpitalne (regionalne)

Start

2024-06-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie dla AOS - przyszpitalne (inne niż regionalne)

Start

2024-06-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie dla AOS - przyszpitalne (inne niż regionalne)

Start

2024-06-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. wsparcie dla POZ

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej / Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - ZIT

Start

2024-07-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Centra Zdrowia Psychicznego

Start

2024-06-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Centra Zdrowia Psychicznego - ZIT

Start

2024-07-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Dzienne Domy Opieki Medycznej

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Dzienne Domy Opieki Medycznej - ZIT

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura regionalnych instytucji kultury

Start

2024-09-01

Koniec

2024-11-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. Infrastruktura turystyczna na terenie parków krajobrazowych (tryb konkurencyjny)

Start

IV kw 2025

Koniec

IV kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Służby publiczne, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. Małopolskie dziedzictwo geologiczne (tryb niekonkurencyjny)

Start

2024-10-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Małopolski Szlak Beskidzki (tryb konkurencyjny)

Start

III kw 2025

Koniec

III kw 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A Małopolski Szlak Beskidzki (tryb niekonkurencyjny)

Start

2024-10-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska

Start

2023-11-09

Koniec

2024-05-16

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-11-092023-11-09

6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Aktywizacja zawodowa PUP

Start

2024-01-10

Koniec

2024-01-24

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Aktywizacja zawodowa OHP

Start

2024-12-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Kompleksowe wsparcie osób w celu poprawy sytuacji na rynku pracy

Start

2024-03-06

Koniec

2024-04-16

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-03-062024-03-06

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie dla podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczone na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością

Start

2024-01-17

Koniec

2024-02-27

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-01-172024-01-17

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych

Start

II kw. 2026

Koniec

II kw. 2026

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. kompleksowe programy typu outplacement

Start

II kw. 2025

Koniec

II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników

Start

II kw.2025 r.

Koniec

II kw.2025 r.

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie woj. małopolskiego

Start

2024-08-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

Start

2024-08-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej B.tworzenie miejsc przedszkolnych

Start

2024-03-29

Koniec

2024-06-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-292024-03-29

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego

Start

II kw. 2025

Koniec

II kw. 2025 / III kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. dwujęzyczny maluch

Start

2024-06-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Start

2023-10-31

Koniec

2023-12-13

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. podniesienie jakości kształcenia ogólnego

Start

2024-12-01

Koniec

2025-02-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-12-012024-12-01

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Start

III kw. 2025

Koniec

III kw. 2025 / IV kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A.podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Start

2023-10-26

Koniec

2023-12-06

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-10-262023-10-26

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Małopolski program wspierania uczniów

Start

2024-01-02

Koniec

2024-01-31

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Koordynacja kształcenia zawodowego

Start

2024-02-01

Koniec

2024-02-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-02-012024-02-01

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. lokalne inicjatyw edukacyjnych w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży

Start

2024-03-20

Koniec

2024-05-15

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-202024-03-20

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Start

2024-04-01

Koniec

2024-05-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Małopolski pociąg do kariery

Start

I kw. 2027

Koniec

I kw. 2027

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i walidacji w zakresie zawodów związanych z opieką długoterminową

Start

2024-09-01

Koniec

2024-11-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. kształcenia osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways)

Start

2024-06-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowoB. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych

Start

nabór zakończony

Koniec

nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

RLKS

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

organizacje społeczne i związki wyznaniowe - Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie obywateli państw trzecich - konkurs

Start

2024-05-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP

Start

2023-11-20

Koniec

2023-12-03

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową

Start

2024-07-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą,B. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Start

2024-01-29

Koniec

2024-03-20

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-01-292024-01-29

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnychD. usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,E. usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Start

2024-04-12

Koniec

2024-06-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-04-122024-04-12

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

RLKS

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,B. usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnychC. usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,D) Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Lokalne Grupy Działania (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

RLKS

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

E) Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Start

2024-04-01

Koniec

2024-05-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D Usługi z zakresu teleopieki

Start

2024-02-01

Koniec

2024-02-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-02-012024-02-01

Wnioskodawcy

służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C system usług społecznych - inkubacja innowacji

Start

2024-05-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B usługi dla rodzin oraz przygotowanie kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy

Start

2024-05-06

Koniec

2024-06-07

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-05-062024-05-06

Wnioskodawcy

służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych

Start

2024-03-20

Koniec

2024-04-20

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-202024-03-20

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

n/d

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025 / II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

n/d

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025 / II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

n/d

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025 / II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM

Start

II kw. 2025

Koniec

II kw. 2025 / III kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Usługi w zakresie psychiatrii środowiskowej skierowanej do osób dorosłych, w tym wykorzystanie modelu CZP

Start

2024-08-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji życiowej realizowane przez gminy i powiaty

Start

2023-11-09

Koniec

2024-01-10

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

F. budowanie potencjału partnerów/ organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia obywateli państw trzecich

Start

2024-01-17

Koniec

2024-03-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-01-172024-01-17

Wnioskodawcy

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

E. budowanie potencjału partnerów/ organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Start

2024-01-17

Koniec

2024-03-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-01-172024-01-17

Wnioskodawcy

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. budowanie potencjału partnerów/ organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji osób dorosłych

Start

2024-01-17

Koniec

2024-03-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-01-172024-01-17

Wnioskodawcy

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. budowanie potencjału partnerów/ organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży

Start

2024-01-17

Koniec

2024-03-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-01-172024-01-17

Wnioskodawcy

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. budowanie potencjału partnerów/ organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla równości kobiet i mężczyzn

Start

2024-01-17

Koniec

2024-03-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-01-172024-01-17

Wnioskodawcy

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowanie potencjału partnerów/ organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie

Start

2024-01-17

Koniec

2024-03-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2024-01-172024-01-17

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tworzenie oferty edukacyjnej dla szkół i placówek oświatowych przez małopolskie instytucje popularyzujące naukę i innowacje (np. typu fablab, Cogiteon)

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, ZIT(wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. dwujęzyczny maluch

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, ZIT (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. podnoszenie jakości edukacji przedszkolnejB.tworzenie miejsc przedszkolnych D.edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego

Start

II kw.2025

Koniec

II kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)ZIT

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Start

2024-03-29

Koniec

2024-05-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-292024-03-29

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, ZIT(wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. podniesienie jakości kształcenia ogólnego

Start

2024-12-01

Koniec

I kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)ZIT

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Start

2024-03-29

Koniec

2024-05-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, ZIT(wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Start

III kw. 2025

Koniec

III kw. 2025 / IV kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo

Start

2024-07-01

Koniec

2024-08-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą,B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnychD) Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,E) Usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Start

2024-04-01

Koniec

2024-05-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Usługi w zakresie psychiatrii środowiskowej skierowanej do osób dorosłych, w tym wykorzystanie modelu CZP

Start

2024-08-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM

Start

II kw. 2025

Koniec

II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Transformacja cyfrowa szkół - komponent niekonkurencyjny

Start

2024-03-29

Koniec

2024-04-30

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-03-292024-03-29

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Transformacja cyfrowa szkół - projekty konkursowe

Start

II kw. 2025

Koniec

II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura kultury B. Ochrona i opieka nad zabytkamiC. Oferta turystyczna D. Trasy turystyczne

Start

2024-07-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)(wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura kultury B. Ochrona i opieka nad zabytkamiC. Oferta turystyczna D. Trasy turystyczne

Start

2024-07-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Tereny inwestycyjne

Start

III kw.2025

Koniec

III kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, słuzby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Rewitalizacja

Start

2024-07-01

Koniec

2024-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Wsparcie obszarów uzdrowiskowych.

Start

marzec 2024

Koniec

czerwiec 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura kultury B. Ochrona i opieka nad zabytkamiC. Oferta turystyczna D. Trasy turystyczne

Start

czerwiec 2024

Koniec

lipiec 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

E. Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Start

kwiecień 2024

Koniec

maj 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekt niekonkurencyjny

Start

III kw.2025

Koniec

III kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy

Start

II kw 2026

Koniec

II kw 2026

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tworzenie przestrzeni typu fablab

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. sprawiedliwa transformacja w szkołach i placówek oświatowych oraz w uczelniach zawodowych (typu PWSZ)

Start

2024-05-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. kształtowanie świadomości mieszkańcówB. podnoszenie potencjału oraz kompetencji administracji lokalnej oraz partnerów społeczno-gospodarczych

Start

2024-09-01

Koniec

2024-10-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Lokalne budżety obywatelskie,B. Lokalne inicjatywy społeczne

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Monitorowanie procesu sprawiedliwej transformacji B. Sieciowanie i nawiązywanie współpracy interesariuszy procesu transformacji

Start

30 września 2024

Koniec

2024-11-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Opieka nad osobami starszymi oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami,B. Wsparcie opiekunówC. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

Start

2024-04-12

Koniec

2024-06-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2024-04-122024-04-12

Wnioskodawcy

Przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Programy akceleracyjneC. Programy rozwojowe dla start-upów

Start

2024-09-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Wsparcie działań na rzecz pozyskiwania inwestycji tworzących miejsca pracy

Start

2024-06-01

Koniec

2024-07-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Wsparcie tworzenia i rozwoju nowych klastrówB. Wsparcie istniejących klastrówC. Wsparcie inicjatyw w zakresie symbiozy gospodarczej i współdzielenia zasobów przedsiębiorstwD. Budowa lokalnego ekosystemu (umiejętności, rozwój technologii, sieciowanie) na rzecz renowacji i dekarbonizacji budynków oraz upowszechniania zasad NEB

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Jednostki samorzadu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, Przedsiębiorstwa Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. Organizacja lokalnego rynku ponownego wykorzystania odpadów na zasadzie „mój odpad twoim materiałem produkcyjnym”

Start

2024-10-01

Koniec

2024-11-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-11-012024-11-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Jednostki samorzadu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Wsparcie doradcze w zakresie GOZB. Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnychC. Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowejE. Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych,F. Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr

Start

2024-10-01

Koniec

2024-11-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-10-012024-10-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Rozwój wykorzystania OZE, B. Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie

Start

luty 2024 r.

Koniec

kwiecień 2024 r.

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady NEB

Start

2024-04-01

Koniec

2024-06-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-04-012024-04-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. Rozwój systemów ciepłowniczych

Start

2024-09-01

Koniec

2024-12-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-09-012024-09-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, w tym: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego; zarządcy infrastruktury dworcowej. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Zeroemisyjny tabor autobusowy, w tym wodorowyB. Zaplecze techniczne do obsługi taboru autobusowegoC. Infrastruktura do obsługi podróżnychD. Integracja usług transportowych dotyczących powiązań lokalnych i ponadlokalnych, w tym cyfryzacja,E. Publiczna infrastruktura obsługi i ładowania poj. zeroemisyjnychF. Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, Organizacje pozarządowe, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, Spółki wodne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych.

Start

2024-02-01

Koniec

2024-03-15

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-01-012024-01-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Lokalne Grupy Działania, Organizacje pozarządowe, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi, Spółki wodne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i mieszkaniowych,

Start

2024-02-01

Koniec

2024-03-15

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2024-02-012024-02-01

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury, w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Start

Nabór zakończony

Koniec

Nabór zakończony

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

9. Pomoc techniczna FST

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego (Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

nie dotyczy

Start

2024-03-01

Koniec

2024-05-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich)

10. Pomoc techniczna EFRR

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego (Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

nie dotyczy

Start

2024-03-01

Koniec

2024-03-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich)