Harmonogram naborów Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Obowiązujący od
27.06.2023
pdf
9 strony
816.83 KB
Inne formaty

1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP) .

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

Kwota dofinansowania

91 966 000,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP) .

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Kwota dofinansowania

114 957 500,00 zł

Start

2023-07-31

Koniec

2023-09-26

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-07-312023-07-31

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. bony na innowacje dla MŚP

Kwota dofinansowania

9 196 600,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP) .

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Kwota dofinansowania

55 179 600,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw.2024/II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

instytucje nauki i edukacji (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura badawcza sektora nauki

Kwota dofinansowania

232 168 235,97 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/II kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją

Kwota dofinansowania

19 655 281,61 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy

Kwota dofinansowania

13 794 900,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekty niekonkurencyjne

Kwota dofinansowania

59 777 900,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Uzupełnienie powiatowych baz danych EGIB

Kwota dofinansowania

101 162 600,00 zł

Start

IV kw.2023

Koniec

IV kw.2023/ I kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

179 333 700,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, instytucje nauki i edukacji, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Rozwój e-kultury w województwie małopolskim

Kwota dofinansowania

22 203 498,53 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw - Instrumenty Finansowe

Kwota dofinansowania

174 735 400,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Kwota dofinansowania

68 974 500,00 zł

Start

IV kw.2023

Koniec

IV kw 2023/I kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wdrażanie innowacji

Kwota dofinansowania

32 188 100,00 zł

Start

I kw.2024

Koniec

I kw 2024/II kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. programy rozwojowe dla startupów B. wsparcie nowopowstałych firm przez inkubatory przedsiębiorczości

Kwota dofinansowania

34 487 250,00 zł

Start

I kw.2024

Koniec

I kw 2024/II kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. internacjonalizacja MŚP

Kwota dofinansowania

22 991 500,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. promocja oferty gospodarczej małopolskich MŚP B. promocja innowacyjności C. wsparcie inwestorów i eksporterów w regionie

Kwota dofinansowania

91 966 000,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

2. Fundusze europejskie dla środowiska

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych

Kwota dofinansowania

68 974 500,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kwota dofinansowania

239 111 600,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna przedsiębiorstwa

Kwota dofinansowania

36 786 400,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kwota dofinansowania

73 572 800,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Budynki komunalne

Kwota dofinansowania

22 991 500,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Szkoły neutralne klimatycznie

Kwota dofinansowania

brak danych

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła

Kwota dofinansowania

18 393 200,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Kwota dofinansowania

33 840 301,38 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

Kwota dofinansowania

89 988 376,93 zł

Start

2023-06-29

Koniec

2023-12-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-06-292023-06-29

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. Wsparcie transformacji energetycznej gmin Województwa Małopolskiego

Kwota dofinansowania

19 992 608,30 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

36 700 043,93 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, słuzby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. magazyny energii B. zaawansowane technologie OZE

Kwota dofinansowania

45 983 000,00 zł

Start

I kw.2024

Koniec

I kw.2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych B. wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych C. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej D. klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne

Kwota dofinansowania

314 670 658,68 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. systemy gospodarowania wodami opadowymi/roztopowymi

Kwota dofinansowania

23 139 022,66 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zwiększenie retencyjności zlewni, w tym: rozwój różnych form małej retencji

Kwota dofinansowania

33 917 562,01 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorządu terytorialnego (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny
Szczegóły

Ważna informacja!
Informujemy o zmianie terminów naborów wniosków planowanych w ramach Działania. Planowana data ogłoszenia naboru przesunięta na 24 lipca 2023 r. (nabór będzie trwał do 29 grudnia 2023 r.).

Uzasadnienie zmiany:W związku z koniecznością przeprowadzenia zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemu IGA, w okresie 15-23 lipca 2023 r. praca w Systemie IGA jest niemożliwa. W omawianym okresie nawet w przypadku działania Systemu dane wprowadzone do niego zostaną utracone. W związku z przerwą audytową Systemu IGA, konieczne jest przesunięcie daty ogłoszenia naboru.

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. przeciwdziałanie ruchom masowym

Kwota dofinansowania

32 335 618,06 zł

Start

2023-07-24

Koniec

2023-12-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-07-242023-07-24

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zabezpieczenie potrzeb służb ratowniczych

Kwota dofinansowania

50 581 300,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

Kwota dofinansowania

18 393 200,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych

Kwota dofinansowania

78 171 100,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Kwota dofinansowania

46 747 403,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, partnerzy społeczni, słuzby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

Kwota dofinansowania

45 521 983,64 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

n/d

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. edukacja ekologiczna w obszarze prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami

Kwota dofinansowania

4 598 300,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C.rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Kwota dofinansowania

48 282 150,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej

Kwota dofinansowania

6 897 450,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A.ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Kwota dofinansowania

71 341 520,91 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach

Kwota dofinansowania

32 188 100,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rekultywacja terenów zdegradowanych

Kwota dofinansowania

13 794 900,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, jednostki samorzadu tetyrorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

Kwota dofinansowania

22 991 500,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kwota dofinansowania

brak danych

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Kwota dofinansowania

91 966 000,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa/rozbudowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (w tym sieci) wraz z magazynami ciepła

Kwota dofinansowania

4 598 300,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. magazyny energii B. zaawansowane technologie OZE

Kwota dofinansowania

18 393 200,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje wspierające biznes - Bank Gospodarstwa Krajowego

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych B. wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych C. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej D. klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne

Kwota dofinansowania

73 572 800,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zwiększenie retencyjności zlewni, w tym: rozwój różnych form małej retencji

Kwota dofinansowania

64 376 200,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. systemy gospodarowania wodami opadowymi/roztopowymi

Kwota dofinansowania

27 589 800,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. zwiększenie efektywności systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

Kwota dofinansowania

36 786 400,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych, w tym budowa lub przebudowa oczyszczalni ścieków oraz rozwój systemów wodociągowych

Kwota dofinansowania

147 145 600,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Kwota dofinansowania

n/d

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych

Kwota dofinansowania

n/d

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. edukacja ekologiczna w obszarze prawidłowego prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami

Kwota dofinansowania

n/d

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. rekultywacja terenów zdegradowanych

Kwota dofinansowania

9 196 600,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach

Kwota dofinansowania

59 777 900,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

3. Fundusze europejskie dla transportu miejskiego

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. transport miejski

Kwota dofinansowania

533 402 800,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. transport miejski

Kwota dofinansowania

93 145 045,50 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. drogi wojewódzkie B. nowoczesne techniki zarządzania ruchem

Kwota dofinansowania

413 847 000,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kwota dofinansowania

4 598 300,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. drogi powiatowe (jako element projeku możliwe również nowoczesne techniki zarządzania ruchem i elementy z zakresu bezpieczeństwa na drogach) B. Bepieczeństwo na drogach, w tym Budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego

Kwota dofinansowania

50 180 696,10 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tabor kolejowy B. zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego

Kwota dofinansowania

293 193 631,77 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tabor autobusowy (łącznie z zapleczem technicznym do obsługi taboru autobusowego oraz publiczną infrastrukturą ładowania poj. zeroemisyjnych)

Kwota dofinansowania

19 176 157,14 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. infrastruktura do obsługi podróżnych (w tym również integracja usług transportowych w regionie oraz publiczna infrastruktura ładowania poj. zeroemisyjnych)

Kwota dofinansowania

18 393 200,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. ścieżki rowerowe

Kwota dofinansowania

91 966 000,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. drogi powiatowe (jako element projeku możliwe również owoczesne techniki zarządzania ruchem i elementy z zakresu bezpieczeństwa na drogach) B. Bepieczeństwo na drogach, w tym Budowa obiektów przeznaczonych do nauki dzieci i młodzieży przepisów ruchu drogowego

Kwota dofinansowania

32 188 100,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Kwota dofinansowania

13 794 900,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego

Kwota dofinansowania

18 393 200,00 zł

Start

I kw.2025

Koniec

I kw.2025/ II kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe

Kwota dofinansowania

73 572 800,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie infrastruktury uczelni zawodowych (Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych)

Kwota dofinansowania

72 640 765,97 zł

Start

IV kw. 2024

Koniec

IV kw. 2024/ I kw.2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie Infrastruktury typu fablab

Kwota dofinansowania

41 384 700,00 zł

Start

IV kw.2023

Koniec

IV kw.2023/ I kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. B. wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi C. wsparcie infrastruktury typu fablab D. zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Kwota dofinansowania

27 589 800,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe B. zakup sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do zapewnienia opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych

Kwota dofinansowania

100 702 770,00 zł

Start

I kw 2024

Koniec

I kw 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe B. zakup sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do zapewnienia opieki w formach zdeinstytucjonalizowanych C. zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej

Kwota dofinansowania

13 794 900,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej

Kwota dofinansowania

37 027 567,04 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. mieszkalnictwo wspomagane i chronione

Kwota dofinansowania

80 470 250,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. infrastruktura podmiotów reintegracji

Kwota dofinansowania

36 786 400,00 zł

Start

IV kw.2024

Koniec

IV kw.2024/ I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. wsparcie dla POZ

Kwota dofinansowania

96 304 192,56 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie dla AOS - przyszpitalne (inne niż regionalne)

Kwota dofinansowania

96 304 192,56 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie dla AOS - przyszpitalne (regionalne)

Kwota dofinansowania

96 304 197,16 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej / Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - ZIT

Kwota dofinansowania

brak danych

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Centra Zdrowia Psychicznego

Kwota dofinansowania

231 464 286,83 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Centra Zdrowia Psychicznego - ZIT

Kwota dofinansowania

brak danych

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Dzienne Domy Opieki Medycznej

Kwota dofinansowania

45 983 000,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Dzienne Domy Opieki Medycznej - ZIT

Kwota dofinansowania

brak danych

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura regionalnych instytucji kultury

Kwota dofinansowania

110 359 200,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. Infrastruktura turystyczna na terenie parków krajobrazowych (tryb konkurencyjny)

Kwota dofinansowania

23 194 279,06 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

2 587 632,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Małopolski Szlak Beskidzki (tryb konkurencyjny)

Kwota dofinansowania

22 379 520,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

32 647 930,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska

Kwota dofinansowania

101 162 600,00 zł

Start

2023-06-22

Koniec

2023-12-29

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-06-222023-06-22

6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Aktywizacja zawodowa PUP

Kwota dofinansowania

64 208 581,00 zł

Start

2023-05-31

Koniec

2023-06-14

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2023-05-312023-05-31

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Aktywizacja zawodowa OHP

Kwota dofinansowania

1 275 000,00 zł

Start

2023-07-05

Koniec

2023-07-19

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2023-07-052023-07-05

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES

Kwota dofinansowania

6 437 620,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Kompleksowe wsparcie osób w celu poprawy sytuacji na rynku pracy

Kwota dofinansowania

13 181 794,87 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie dla podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przeznaczone na dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością

Kwota dofinansowania

4 085 110,96 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn

Kwota dofinansowania

4 490 419,28 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny
Szczegóły

Ważna informacja!
Informujemy o zmianie terminów naborów wniosków planowanych w ramach Działania. Planowana data ogłoszenia naboru przesunięta na 26 lipca 2023 r. (nabór będzie trwał do 4 września 2023 r.).

Uzasadnienie zmiany: W związku z koniecznością przeprowadzenia zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemu IGA, w okresie 15-23 lipca 2023 r. praca w Systemie IGA jest niemożliwa. W omawianym okresie nawet w przypadku działania Systemu dane wprowadzone do niego zostaną utracone. W związku z przerwą audytową Systemu IGA, konieczne jest przesunięcie daty ogłoszenia naboru.

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. finansowanie usług rozwojowych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców i przedsiębiorców oraz w oparciu o system popytowy oraz Bazę Usług Rozwojowych

Kwota dofinansowania

91 966 000,00 zł

Start

2023-07-26

Koniec

2023-09-04

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2023-07-262023-07-26

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny
Szczegóły

Ważna informacja!
Informujemy o zmianie terminów naborów wniosków planowanych w ramach Działania. Planowana data ogłoszenia naboru przesunięta na 26 lipca 2023 r. (nabór będzie trwał do 4 września 2023 r.).

Uzasadnienie zmiany: W związku z koniecznością przeprowadzenia zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemu IGA, w okresie 15-23 lipca 2023 r. praca w Systemie IGA jest niemożliwa. W omawianym okresie nawet w przypadku działania Systemu dane wprowadzone do niego zostaną utracone. W związku z przerwą audytową Systemu IGA, konieczne jest przesunięcie daty ogłoszenia naboru.

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. kompleksowe programy typu outplacement

Kwota dofinansowania

25 302 513,61 zł

Start

2023-07-26

Koniec

2023-09-04

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2023-07-262023-07-26

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników

Kwota dofinansowania

28 900 000,00 zł.

Start

2023-06-29

Koniec

2023-07-12

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-06-292023-06-29

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonywanie pracy zawodowej

Kwota dofinansowania

11 010 013,18 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Instytucje ochrony zdrowia,, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.Program profilaktyki chorób odstresowych u osób pracujących na terenie woj. małopolskiego

Kwota dofinansowania

1 835 002,20 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. dwujęzyczny maluch

Kwota dofinansowania

32 606 269,40 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej B.tworzenie miejsc przedszkolnych

Kwota dofinansowania

40 005 210,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego

Kwota dofinansowania

40 005 210,00 zł

Start

II kw. 2025

Koniec

II kw. 2025/ III kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. podniesienie jakości kształcenia ogólnego

Kwota dofinansowania

22 991 500,00 zł

Start

IV kw.2024

Koniec

IV kw. 2024/ I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Kwota dofinansowania

52 185 619,28 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój kształcenia zawodowego w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy

Kwota dofinansowania

50 029 504,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Kwota dofinansowania

64 008 336,00 zł

Start

III kw. 2025

Koniec

III kw. 2025/ IV kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

27 589 800,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

62 077 050,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. transformacja cyfrowa szkół - komponent konkursowy

Kwota dofinansowania

22 071 840,00 zł

Start

IV kw. 2024

Koniec

IV kw. 2024/ I kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

19 312 860,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes,, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. lokalne inicjatyw edukacyjnych w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania

11 495 750,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B.tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Kwota dofinansowania

11 495 750,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

126 453 250,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. kształcenia osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways)

Kwota dofinansowania

11 495 750,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i walidacji w zakresie zawodów związanych z opieką długoterminową

Kwota dofinansowania

11 495 750,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo B. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych

Kwota dofinansowania

9 710 046,18 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

RLKS

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo B. aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych

Kwota dofinansowania

45 983 000,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

organizacje społeczne i związki wyznaniowe - Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej

Kwota dofinansowania

99 920 314,08 zł

Start

2023-07-31

Koniec

2023-09-06

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-07-312023-07-31

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP

Kwota dofinansowania

36 008 979,21 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. wsparcie obywateli państw trzecich - konkurs

Kwota dofinansowania

11 495 750,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową

Kwota dofinansowania

4 598 300,00 zł

Start

IIIkw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą, B. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania

47 473 056,12 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych D. usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami, E. usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Kwota dofinansowania

45 983 000,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

RLKS

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, B. usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych C. usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami, D) Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM E) Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Kwota dofinansowania

45 983 000,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

136 964 338,43 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

9 175 010,98 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

35 487 417,04 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

21 102 527,56 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

n/d

Kwota dofinansowania

4 587 507,79 zł

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025/ II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

n/d

Kwota dofinansowania

45 875 059,51 zł

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025/ II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

n/d

Kwota dofinansowania

36 700 048,52 zł

Start

I kw. 2025

Koniec

I kw. 2025/ II kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Usługi w zakresie psychiatrii środowiskowej skierowanej do osób dorosłych, w tym wykorzystanie modelu CZP

Kwota dofinansowania

16 094 050,00 zł

Start

I kw. 2024

Koniec

I kw. 2024/ II kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM

Kwota dofinansowania

13 794 900,00 zł

Start

II kw.2025

Koniec

II kw.2025/ III kw. 2025

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Służby publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji życiowej realizowane przez gminy i powiaty

Kwota dofinansowania

128 450 162,94 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dla wsparcia zatrudnienia w regionie B. budowanie potencjału (...) dla równości kobiet i mężczyzn C. budowanie potencjału (...) dla wsparcia edukacji dzieci i młodzieży D. budowanie potencjału (...) dla wsparcia edukacji osób dorosłych E. budowanie potencjału (...) dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym F. budowanie potencjału (...) dla wsparcia obywateli państw trzecich

Kwota dofinansowania

29 056 381,80 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji , partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tworzenie oferty edukacyjnej dla szkół i placówek oświatowych przez małopolskie instytucje popularyzujące naukę i innowacje (np. typu fablab, Cogiteon)

Kwota dofinansowania

27 589 800,00 zł

Start

II kw.2024

Koniec

II kw.2024/ III kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej B.tworzenie miejsc przedszkolnych D.edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego

Kwota dofinansowania

57 938 580,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

22 573 330,60 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Kwota dofinansowania

37 789 583,52 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. podniesienie jakości kształcenia ogólnego

Kwota dofinansowania

25 193 055,68 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Kwota dofinansowania

brak danych

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. rozwój kształcenia zawodowego w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy

Kwota dofinansowania

115 877 160,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo B. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo w podmiotach reintegracyjnych

Kwota dofinansowania

82 769 400,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą, B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych D) Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami, E) Usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Kwota dofinansowania

137 949 000,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Usługi w zakresie psychiatrii środowiskowej skierowanej do osób dorosłych, w tym wykorzystanie modelu CZP,

Kwota dofinansowania

57 046 509,80 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM

Kwota dofinansowania

brak danych

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura instytucji kultury B. Ochrona i opieka nad zabytkami C. Oferta turystyczna D. Trasy turystyczne

Kwota dofinansowania

65 926 958,28 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura instytucji kultury B. Ochrona i opieka nad zabytkami C. Oferta turystyczna D. Trasy turystyczne

Kwota dofinansowania

137 949 000,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Tereny inwestycyjne

Kwota dofinansowania

80 470 250,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

administracja publiczna, słuzby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni, (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Rewitalizacja

Kwota dofinansowania

331 077 600,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Obszary uzdrowiskowe

Kwota dofinansowania

91 966 000,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Infrastruktura instytucji kultury B. Ochrona i opieka nad zabytkami C. Oferta turystyczna D. Trasy turystyczne E. Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD

Kwota dofinansowania

183 932 000,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

projekt niekonkurencyjny

Kwota dofinansowania

80 470 250,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

Wnioskodawcy

Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Administracja publiczna (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy.

Kwota dofinansowania

78 171 100,00 zł

Start

2023-06-28

Koniec

2023-08-07

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Okres harmonogramu
2023-06-282023-06-28

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Opieka nad dziećmi do lat 3

Kwota dofinansowania

16 094 050,00 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. tworzenie przestrzeni typu fablab

Kwota dofinansowania

9 196 600,00 zł

Start

2023-06-30

Koniec

2023-09-13

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-06-302023-06-30

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje wspierające biznes (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. sprawiedliwa transformacja w szkołach i placówek oświatowych oraz w uczelniach zawodowych (typu PWSZ)

Kwota dofinansowania

71 963 395,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. kształtowanie świadomości mieszkańców B. podnoszenie potencjału oraz kompetencji administracji lokalnej oraz partnerów społeczno-gospodarczych

Kwota dofinansowania

9 196 600,00 zł

Start

III kw.2024

Koniec

III kw.2024/ IV kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Lokalne budżety obywatelskie, B. Lokalne inicjatywy społeczne

Kwota dofinansowania

9 196 600,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

niekonkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Monitorowanie procesu sprawiedliwej transformacji B. Sieciowanie i nawiązywanie współpracy interesariuszy procesu transformacji

Kwota dofinansowania

9 196 600,00 zł

Start

brak danych

Koniec

brak danych

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Opieka nad osobami starszymi oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami, B. Wsparcie opiekunów C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

Kwota dofinansowania

57 478 750,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Przedsiębiorstwa (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.

Kwota dofinansowania

141 719 606,00 zł

Start

2023-07-31

Koniec

2023-09-05

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Okres harmonogramu
2023-07-312023-07-31

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Programy akceleracyjne C. Programy rozwojowe dla start-upów

Kwota dofinansowania

73 572 800,00 zł

Start

III kw.2024

Koniec

III kw.2024/ IV kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Wsparcie działań na rzecz pozyskiwania inwestycji tworzących miejsca pracy

Kwota dofinansowania

22 991 500,00 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Wsparcie tworzenia i rozwoju nowych klastrów B. Wsparcie istniejących klastrów C. Wsparcie inicjatyw w zakresie symbiozy gospodarczej i współdzielenia zasobów przedsiębiorstw D. Budowa lokalnego ekosystemu (umiejętności, rozwój technologii, sieciowanie) na rzecz renowacji i dekarbonizacji budynków oraz upowszechniania zasad NEB,

Kwota dofinansowania

17 036 701,50 zł

Start

II kw. 2024

Koniec

II kw. 2024/ III kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Jednostki samorzadu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, Przedsiębiorstwa, Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Wsparcie doradcze w zakresie GOZ B. Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnych C. Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej E. Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych, F. Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr

Kwota dofinansowania

50 960 659,75 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Jednostki samorzadu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, Przedsiębiorstwa Partnerstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. Organizacja lokalnego rynku ponownego wykorzystania odpadów na zasadzie „mój odpad twoim materiałem produkcyjnym”

Kwota dofinansowania

4 598 300,00 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

D. Rozwój systemów ciepłowniczych

Kwota dofinansowania

48 562 646,30 zł

Start

III kw. 2024

Koniec

III kw. 2024/ IV kw.2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny
Szczegóły

Ważna informacja!

Informujemy o zmianie terminów naborów wniosków planowanych w ramach Działania. Planowana data ogłoszenia naboru przesunięta wstępnie na grudzień 2023 r.
Uzasadnienie zmiany:
W związku z decyzją o wydłużeniu terminu kontraktacji środków w ramach FST planowane jest rozpoznanie możliwości zastosowania – w kontakcie z KE - projektów grantowych w ramach działań termomodernizacyjnych. Ewentualna modyfikacja podejścia konieczna będzie do uwzględnienia w metodyce dot. audytów energetycznych, stąd brak jest możliwości zamknięcia prac nad tym dokumentem.
 

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

C. Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady NEB

Kwota dofinansowania

82 769 400,00 zł

Start

grudzień 2023 r.

Koniec

brak informacji

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny
Szczegóły

Ważna informacja!

Informujemy o zmianie terminów naborów wniosków w ramach Działania. Planowana data ogłoszenia naboru przesunięta wstępnie na grudzień 2023 r.

Uzasadnienie zmiany:
W związku z informacją KE dot. terminu kontraktacji środków w ramach FST planowane jest ponowne przeanalizowanie możliwości wsparcia mieszkańców przez jednostki samorządu terytorialnego i wprowadzenia odpowiednich zapisów do SzOP i kryteriów.

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Rozwój wykorzystania OZE, B. Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie

Kwota dofinansowania

49 059 262,70 zł

Start

grudzień 2023 r.

Koniec

brak informacji

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne, w tym: jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zarządcy infrastruktury dworcowej. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Zeroemisyjny tabor autobusowy, w tym wodorowy, B. Zaplecze techniczne do obsługi taboru autobusowego, C. Infrastruktura do obsługi podróżnych, D. Integracja usług transportowych dotyczących powiązań lokalnych i ponadlokalnych, w tym cyfryzacja, E. Publiczna infrastruktura obsługi i ładowania poj. zeroemisyjnych, F. Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym dla ruchu pieszego i rowerowego:

Kwota dofinansowania

172 617 188,51 zł

Start

2023-08-10

Koniec

2023-10-31

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-08-102023-08-10

Wnioskodawcy

brak danych

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Nadanie terenom i obiektom zdegradowanym nowych funkcji społecznych, gospodarczych i przyrodniczych i mieszkaniowych, B. Dofinansowanie działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych i poprzemysłowych,

Kwota dofinansowania

67 700 770,90 zł

Start

IV kw. 2023

Koniec

IV kw. 2023/ I kw. 2024

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)

Wnioskodawcy

Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

A. Rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury, w powiązaniu z rozwojem usług ekosystemowych i edukacją klimatyczną,

Kwota dofinansowania

36 786 400,00 zł

Start

05.07.2023r

Koniec

2023-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-07-052023-07-05

Wnioskodawcy

Służby publiczne, Instytucje nauki i edukacji, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia. (wnioskodawcą jest podmiot posiadający osobowość prawną lub będący ułomną osobą prawną, tj. podmiot nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną wskazany w SzOP)

Sposób wyboru projektów

konkurencyjny

Typy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

B. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej,

Kwota dofinansowania

9 196 600,00 zł

Start

05.07.2023r

Koniec

2023-09-01

Instytucja przyjmująca wnioski o dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich)
Okres harmonogramu
2023-07-052023-07-05