Nabór wniosków dotyczących regionalnej infrastruktury badawczej w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – ETAP PRZEDKONKURSOWY

Opublikowano: 12.01.2023
test

Wyniki naboru

Wyniki oceny formalnej wniosków dotyczących infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej – ETAP PRZEDKONKURSOWY

 

Ogłoszenie o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w procesie identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej (etap przedkonkursowy), potencjalnie kwalifikujących się do wsparcia ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości.

Zapraszamy do składania wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć z zakresu regionalnej infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego. Etap przedkonkursowy poprzedza i warunkuje możliwość udziału we właściwej procedurze konkursowej.

Na finansowanie regionalnej infrastruktury badawczej przeznaczono 50 490 015 EUR ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będzie na wsparcie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej sektora nauki – w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub doposażenia obiektów infrastruktury publicznych organizacji badawczych na terenie województwa małopolskiego

Wsparciem objęte zostaną inwestycje niezbędne do realizacji agend badawczych, których zakres jest zgodny z RIS tj. regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, o których mowa w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030, tj.

  • RIS 1 – Nauki o życiu (life science)
  • RIS 2 – Energia zrównoważona
  • RIS 3 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)
  • RIS 4 – Chemia
  • RIS 5 – Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych
  • RIS 6 – Elektrotechnika i przemysł maszynowy
  • RIS 7 – Przemysły kreatywne i czasu wolnego 

Jak złożyć wniosek

Wnioski opracowane na podstawie załączonego formularza i Zasad identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu FEM 2021-2027 należy składać w formie elektronicznej: w pliku tekstowym (w formacie .doc, .docx) oraz jako skan oryginalnego dokumentu z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy. 

Wnioski należy przesyłać na adresy e-mail: sekretariat.rr@umwm.malopolska.pl oraz program2027@umwm.malopolska.pl.

Termin składania wniosków

16 stycznia 2023 r. – 17 marca 2023 r. 

Więcej informacji

Wszelkich dodatkowych informacji dla zainteresowanych projektodawców udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.malopolska.pl  

Dokumenty