Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w Nowym Sączu

Opublikowano: 30.01.2023

3370 projektów wartości blisko 1,3 miliarda złotych – to inwestycje współfinasowane ze środków unijnych na terenie powiatów: limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego oraz m. Nowy Sącz. Fundusze Europejski wsparte przez budżet województwa pomogły między innymi w realizacji przedsięwzięć z obszarów: zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, transportu, turystyki i kultury.

GLY_2232.jpg

W Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „4 lata dla Małopolski. Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”. 

Największym projektem – z budżetem ponad 2 miliardów złotych – jest Małopolska Tarcza Antykryzysowa, która była i nadal jest odpowiedzią na kryzys wywołany światową pandemią. W ramach Pakietu Medycznego wsparcie otrzymały nie tylko szpitale wojewódzkie, ale także powiatowe. Zakupiono 50 w pełni wyposażonych karetek.

Stworzenie Pakietu edukacyjnego pozwoliło na zakup laptopów i narzędzi do nauki zdalnej. Łącznie do szkół i samorządów z terenu powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego i m. Nowego Sącza przekazano ponad 7 milionów złotych. Na tym terenie powstało także osiem szkół modelowych w ramach Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. Małopolska Tarcza Antykryzysowa jest współfinansowana ze środków europejskich.

ZLY_2557.jpg

Siła regionu opiera się na silnej i stabilnej gospodarce. Inwestujemy w innowacje, nowe technologie oraz dbamy o środowisko. Na realizację zadań w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. EkoMałopolska przeznaczono na tym terenie ponad 220 tysięcy złotych. Tylko na terenie powiatu limanowskiego przeznaczyliśmy na wymiany pieców i termomodernizację ponad 4 miliony unijnych dotacji.

Środku unijne współfinansowały także inwestycje w obszarze kultury ponad 5,4 miliona złotych trafiło miedzy innymi do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

Realne wsparcie otrzymują także organizacje pozarządowe. Ponad 70 milionów złotych przekazano organizacjom pozarządowym z pow. limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz w latach 2019-2022 ze środków budżetu województwa oraz funduszy europejskich.

Kolejne Wydarzenie, podczas którego będzie można dowiedzieć się szczegółów na temat nowego programu Fundusze dla Małopolski 2021 – 2027 odbędzie się w Centrum Kultury i Wypoczynku  w Proszowicach – 2 lutego o godz. 14:00.