Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Rozkład jazdy 2023

Opublikowano: 08.02.2023

Nowe drogi, ścieżki rowerowe, Bony na innowacje, czy dotacje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – 44 nabory wniosków z budżetem ponad pół miliarda euro zostaną ogłoszone w tym roku w Małopolsce. Dzięki nim region będzie mógł nadal wzmacniać swój potencjał gospodarczy i społeczny, pobudzać konkurencyjność firm i ich innowacyjność oraz stymulować rozwój we wszystkich dziedzinach. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił Ramowy Plan Realizacji Działań na lata 2023-2027 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przypomnijmy, FST to 2,4 mld euro dla Śląska i Zachodniej Małopolski, z czego do powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i olkuskiego trafi ponad 264 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na rozwój firm, projekty przyjazne dla środowiska i miejsca pracy dla byłych górników. W ramach 4 konkursów z FST wsparcie zostanie skierowane na realizację projektów z obszarów:

  1. rynku pracy 
    17 mln euro skierowane zostanie na  pomoc pracownikom i byłym pracownikom kopalń w powiatach chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i olkuskim. Realizowane będą inicjatywy ułatwiające wejście na rynek pracy oraz opracowany zostanie system wsparcia przepływu pracowników między zakładami pracy.
  2. gospodarki obiegu zamkniętego
    Dotowane będą projekty doradcze oraz inwestycje zarówno w zakresie ograniczania powstawania odpadów, jak i ich ponownego wykorzystania. Rozwinięty zostanie system przetwarzania odpadów zielonych, część z ponad 12 mln euro skierowana zostanie na inwestycje ograniczające konsumpcję, czyli np. punkty napraw czy system współdzielenia.
  3. transformacji energetycznej
    Dwa konkursy z budżetami blisko 11 mln euro i 18 mln euro dedykowane będą inwestycjom w OZE oraz  poprawie efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, m.in. przez finansowanie termoizolacji domów, dachowych instalacji słonecznych i pomp ciepła. 4)transformacji klimatycznej  10 mln euro zainwestujemy w ochronę przyrody, edukację klimatyczną oraz błękitno-zieloną infrastrukturę dla łagodzenia zmian klimatu.

Środki unijne wesprą w tym roku także małopolską przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, zadbają o dobry klimat i środowisko w województwie, poprawią także dostępność transportową.

Najwięcej, bo aż 18 konkursów dedykowanych będzie dużym inwestycjom infrastrukturalnym finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizacje tych projektów skierowano blisko 250 mln euro.  Projekty drogowe pochłoną 90 mln euro. Nowe ścieżki rowerowe VeloMalopolska to koszt 22 mln euro. Przedsiębiorcy i planowane przez nich inwestycje w obszarze B+R zostaną objęci wsparciem w wysokości blisko 40 mln euro.

Strategicznym obszarem lokowania unijnych środków będzie środowisko i energetyka. 12 naborów wniosków dotyczyć będzie inwestycji w ochronę środowiska, to między innymi wdrażanie programu ochrony powietrza, wsparcie służb ratunkowych, czy szkoły neutralne klimatycznie.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planowane jest ogłoszenie w tym roku 16 konkursów. 136 mln euro wesprze działania Powiatowych Urzędów Pracy i Ochotniczych Hufców Pracy oraz pozwoli na aktywizację działań związanych z poprawą sytuacji na rynku pracy. Dotowane będą także projekty dotyczące  rozwoju kształcenia zawodowego, wsparcie podmiotów Ekonomii Społecznej oraz usług zdrowotnych. 

Szczegółowy plan realizacji działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 dostępny jest w Ramowym Planie Realizacji Działań na lata 2023-2027 .

„Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” – dokument, który w sposób szczegółowy określa wydatkowanie środków unijnych przeznaczonych dla naszego województwa dostępny jest na stronie www.rpo.malopolska.pl/FEM-2021-2027.