Nowoczesna Małopolska dzięki Funduszom Europejskim na lata 2021-2027

Opublikowano: 10.02.2023

Polska rozpoczęła już realizację programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Nasz kraj uzyskał akceptację wszystkich programów polityki spójności w nowym okresie programowania 2021-2027. Dzięki tym środkom zmieni się oblicze Małopolski oraz zostaną zrealizowane strategiczne projekty m.in. w dziedzinie innowacyjnych badań, dbałości o środowisko czy modernizacji infrastruktury transportowej i jej dostępności.

Wnętrze bogato urządzonej sali ze złotymi zdobieniami, pałacowymi żyrandolami i podłogą w szachownicę. Elegancko ubrani ludzie stoją w szeregu. Większość z nich trzyma teczki w ręku. Za nimi ustawione są flagi Polski i Unii Europejskiej oraz duży ekran z napisem – „Fundusze Europejskie dla Małopolski”.

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 to blisko 2,7 mld euro. Dzięki tym środkom region będzie mógł jeszcze lepiej wzmacniać swój potencjał gospodarczy i społeczny, pobudzać konkurencyjność firm i ich innowacyjność oraz stymulować rozwój we wszystkich obszarach

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– mówi marszałek Witold Kozłowski.  

Rośnie rola samorządów w kształtowaniu polityki spójności i współodpowiedzialność za jej realizację - 44 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze zostaną skierowane na rozwój kraju, m.in. na cyfrową transformację, edukację, kulturę, innowacje społeczne, przedsiębiorczość, system ochrony zdrowia, efektywność energetyczną, klimat, transport, turystykę i odbudowę po Covid-19 czy łagodzenie skutków ukraińskiego kryzysu. 

Małopolska zyska m.in. środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Blisko 4 mld euro są przeznaczone na łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej w regionach, w których gospodarka opiera się na przemyśle wydobywczym. Oprócz naszego regionu wsparciem objęte są województwa: śląskie, dolnośląskie, łódzkie i wielkopolskie

Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski

–  dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka. 

Polityka spójności oznacza ogromne inwestycje. Programy unijne wesprą cały szereg najważniejszych obszarów. Ponad 50% inwestycji publicznych realizowanych jest w Polsce ze środków funduszy europejskich. 

Wsparcie unijne zostanie przeznaczone na efektywnie oraz zgodnie z przepisami unijnymi i polskimi realizowanie najpotrzebniejszych inwestycji dla Polski – dróg, kolei, wsparcie przedsiębiorczości, edukację, ochronę środowiska i energetykę. 

Obok programów krajowych i regionalnych Polska realizować będzie z polityki spójności również kilkanaście międzynarodowych programów Interreg. W większości z nich są już otwarte nabory. Współpraca z Rosją i Białorusią w ramach Interreg nie będzie kontynuowana, pozostanie dwustronny program z Ukrainą. 

Fundusze Interreg (łącznie ok. 1,8 mld euro na programy z udziałem Polski) zostaną przeznaczone na: ochronę środowiska, transgraniczną mobilność, kulturę i turystykę, edukację, ochronę zdrowia, badania i rozwój, konkurencyjność przedsiębiorstw i zapobieganie katastrofom. Wspierana będzie także międzynarodowa współpraca instytucji i obywateli w różnych dziedzinach, a w programie Polska-Ukraina dodatkowo służby zajmujące się ochroną granicy. 

Programy krajowe na lata 2021-2027

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 24,2 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 7,9 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,65 mld euro,
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – ok. 2 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro,
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro,
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro,
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Poza programami unijnymi możliwe jest również wykorzystanie środków europejskich w programach zarządzanych na poziomie regionalnym

 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld.
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro,
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro,

Programy Interreg z udziałem Polski (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję instytucji zarządzającej dla programów ze Słowacją, Saksonią, Ukrainą i w obszarze południowego Bałtyku): 

 • Interreg Polska-Słowacja – blisko 130 mln euro,
 • Interreg Polska-Czechy – 178,87 mln euro,
 • Interreg Południowy Bałtyk – 83,8 mln euro,
 • Interreg Polska-Saksonia – 60,3 mln euro,
 • Interreg Polska-Ukraina – ponad 187 mln euro,
 • Interreg Polska-Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia – 124,5 mln euro,
 • Interreg Litwa-Polska – 45,7 mln euro,
 • Interreg Brandenburgia-Polska – 88,3 mln euro,
 • Interreg Region Morza Bałtyckiego – 251 mln euro,
 • Interreg Europa Środkowa – 224,6 mln euro,
 • Interreg Europa – 379,5 mln euro.

W nowej perspektywie finansowej podstawową formą wsparcia będzie dotacja. Jest to forma bezzwrotna mająca zastosowanie w projektach, które nie generują dochodów. Będzie kontynuowane również wsparcie zwrotne, w tym pożyczki, poręczenia i gwarancje. Jest to pomoc dla przedsiębiorców w projektach generujących dochód. Obejmie ono obszary innowacyjności, energetyki oraz wybrane typy projektów z zakresu środowiska i transportu.