Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w Krakowie

Opublikowano: 21.02.2023

Ponad 2000 unijnych inwestycji na łączną kwotę blisko 2 miliardów złotych zrealizowano w Krakowie w ciągu ostatnich kilku lat. W Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się ostatnie z cyklu spotkań informacyjnych poświęconych Funduszom Europejskim dla Małopolski 2021-2027.

Ostatnie lata pracy zarządu województwa to wielomilionowe inwestycje, projekty i zadania. Na bazie środków europejskich uruchomiono Małopolską Tarczę Antykryzysową, która swoim obszarem objęła wszystkie dziedziny życia i uchroniła system zdrowia i wiele miejsc pracy. Budżet MTA to przeszło 2 miliardy złotych.

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– mówił marszałek Witold Kozłowski.

Z kolei reakcją na falę uchodźców, która dotarła do Małopolski po wybuchu wojny w Ukrainie było uruchomienie Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. To blisko 100 milionów z budżetu województwa i funduszy unijnych.

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON, nowe zaplecze techniczne do obsługi taboru kolejowego, budowa Centrum Innowacji oraz badań Prorozwojowych i Bezpiecznej Żywności oraz Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej, a także przebudowa stacji „Kraków Swoszowice” to najważniejsze małopolskie projekty realizowane  w Krakowie.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono założenia programu Fundusze Europejskie  dla Małopolski 2021-2027 oraz przedstawiono wstępny harmonogram naborów.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To 2,4 mld euro dla Śląska i Zachodniej Małopolski, z czego do powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i olkuskiego trafi ponad 264 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na rozwój firm, projekty przyjazne dla środowiska i miejsca pracy dla byłych górników. W ramach 4 konkursów z FST wsparcie zostanie skierowane na realizację projektów z obszarów: rynku pracy, gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji energetycznej.

Środki unijne wesprą w tym roku także małopolską przedsiębiorczość, rynek pracy, badania, zadbają o dobry klimat i środowisko w województwie, poprawią także dostępność transportową.

Szczegóły zaplanowanych konkursów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027 dostępne w Ramowym Planie Realizacji Działań na lata 2023-2027.

„Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” – dokument, który w sposób szczegółowy określa wydatkowanie środków unijnych przeznaczonych dla naszego województwa dostępny jest na stronie Funduszy Europejskich dla Małopolski w latach 2021-2027.