Zainaugurowano pracę Komitetu Monitorującego FE

Opublikowano: 24.03.2023

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni wyższych, ministerstw, instytucji zarządzającej oraz przedstawiciele związków samorządowych i zawodowych zainaugurowali pracę Komitetu Monitorującego dla programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Pierwsze posiedzenie odbyło się w Cricotece, a uczestniczył w nim marszałek województwa Witold Kozłowski.

Komitet Monitorujący pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w programie. Powołanie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 stanowi jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu nowej perspektywy finansowej.

Komitet Monitorujący to bardzo poważne ciało nie tylko doradcze, ale przede wszystkim przejmujące cały ciężar dokumentów związanych z konkursami finansowanymi z funduszy europejskich. W komitecie reprezentowane są wszystkie środowiska: przedsiębiorców, samorządowców, organizacji pozarządowych, różnego rodzaju instytucje, ministerstwa. To bardzo duża komórka, ale też przed nami bardzo dużo pracy

Witold Kozłowski marszałek Małopolski

– mówi marszałek województwa Witold Kozłowski.

W pierwszym posiedzeniu komitetu wziął udział dyrektor Mirosław Dybowski – przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Widok na stół prezydialny oraz ekran za stołem.

Struktura komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich podmiotów sektora publicznego i niepublicznego, w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie.

Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin