Witamy na nowej stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski

Opublikowano: 22.05.2023

fundusze.malopolska.pl (nowa strona programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027") - to nowy adres strony internetowej, na której znajdą się wszystkie informacje potrzebne do ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

Nowa strona, sukcesywnie uzupełniana o aktualności związane z nowymi wiadomościami stanie się centrum informacji o środkach europejskich dla regionu w latach 2021-2027. Dlatego też wszyscy zainteresowani ich pozyskaniem powinni kierować się pod nowy adres, który wynika ze zmiany nazwy programu regionalnego.

Będzie tu można znaleźć dokumenty programowe, czy dane o wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.

Równocześnie nadal funkcjonować będą strony internetowe dotyczące programów z perspektywy 2014-2020:
•    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020: www.rpo.malopolska.pl
•    Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 : www.prow.malopolska.pl
•    Serwis Instytucji Pośredniczącej Programu Wiedza Edukacja i Rozwój w Małopolsce: www.power.wup-krakow.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania ze środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 i do systematycznego odwiedzania strony.