Zadowolony pracownik to efektywny pracownik!

Opublikowano: 06.07.2023

Granty dla firm w wysokości 63 000 zł oraz szkolenia i doradztwo – Wojewódzki Urząd Pracy rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”. Wsparcie przeznaczone jest na opracowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania pracownikami oraz zwiększenia efektywności firmy. Nabór trwa do 21 lipca.

Kto może wziąć udział w projekcie

Projekt „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy”, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jest adresowany do małych i średnich firm z Małopolski, które zatrudniają osoby w różnym wieku, chcą usprawnić rekrutację, zmniejszyć nieobecności, poprawić warunki pracy albo zwiększyć motywację pracowników.

Oferta projektu

Każdy pracodawca biorący udział w projekcie będzie mógł skorzystać z doradztwa doświadczonych ekspertów biznesowych, którzy zdiagnozują obszary w zarządzaniu pracownikami wymagające usprawnienia, a następnie opracują wspólnie z nim strategię zarządzania wiekiem w firmie.

W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w formie grantu na wdrożenie niektórych rozwiązań wskazanych w strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt i urządzenia w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy, zaadaptować pomieszczenia na cele socjalne, czy wdrożyć w firmie mentoring.

Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dowiedzą się, jak efektywniej pozyskiwać najlepszych pracowników i wykorzystywać potencjał tych, którzy już pracują w firmie. Firma będzie mogła liczyć również na doradztwo ekspertów w zakresie tworzenia lub aktualizacji procesów kadrowych, poprawy komunikacji z pracownikami, czy planowania działań zwiększających motywację i efektywność. Wszystko dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego pracodawcy.

Zgłoszenie do projektu

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w projekcie, muszą wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do 21 lipca 2023 roku.

Więcej informacji na temat projektu, w tym regulamin, można znaleźć na stronie internetowej.