Szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza typ projektu: B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach

Opublikowano: 01.08.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza typ projektu: B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).
W ramach działania możliwe będzie finansowanie funkcjonowania ekodoradców w gminach.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 13 września 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 2.5, w tym:

  •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
  •     zasady kwalifikowalności wydatków
  •     kryteria oceny projektów
  •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
  •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

 

Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
ul. Wazów 3
33-300 Nowy Sącz
tel. 12 616 03 71
e-mail: PIFE.NOWY.SACZ@umwm.malopolska.pl

 

Dokumenty

pdf

1 strony

64.87 KB

Obowiązujący od
13.09.2023