Zmiana terminu naboru wniosków w Działaniu 8.2 Edukacja dla transformacji Typ projektu A. Tworzenie przestrzeni typu fablab

Opublikowano: 02.08.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 1 sierpnia 2023 r., uchwałą nr 1479/23 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów konkursu nr FEMP.08.02-IP.01-008/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działania 8.2 Edukacja dla Transformacji, Typ A. Tworzenie przestrzeni typu fablab. 
Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów  do 13 września 2023 r. W konsekwencji zmiany terminu naboru wniosków przesunięto termin rozstrzygnięcia konkursu na grudzień 2023 r. Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest przerwą audytową/techniczną systemu IGA, która miała miejsce w trakcie trwania naboru oraz prośbami potencjalnych  Wnioskodawców w tym zakresie.

Dokumenty
pdf
381.37 KB
Obowiązujący od
02.08.2023
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin