Szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027-Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych

Opublikowano: 02.08.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w Działaniu 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM).
W ramach działania ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES) będą mogły realizować usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 9 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 6.18, w tym:

  •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
  •     zasady kwalifikowalności wydatków
  •     kryteria oceny projektów
  •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
  •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.


Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

 

Organizator szkolenia:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72 B
30-052 Kraków
tel. 12 616 06 16
e-mail: PIFE.KRAKOW@umwm.malopolska.pl

 

Dokumenty

pdf

1 strony

65.55 KB

Obowiązujący od
09.08.2023