Szkolenie dla Wnioskodawców programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027-Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące pracę B+R z wdrożeniem

Opublikowano: 02.08.2023

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w Działaniu 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące pracę B+R z wdrożeniem programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie komponenty:

a) komponent B+R - prace B+R na rzecz przedsiębiorstw, tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu przepisów o pomocy państwa, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych;

 b) komponent wdrożeniowy - wdrożenie wyników prac B+R

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia 2023 r. w godz. 10:00-14:30 w Krakowie, ul. Wielicka 72B (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

Dla kogo:

Na szkolenie zapraszamy przedsiębiorstwa.

Program spotkania

Podczas szkolenia przedstawimy informacje na temat Działania 1.1 w tym:

  •     zakres wsparcia i warunki ubiegania się o środki
  •     zasady kwalifikowalności wydatków
  •     kryteria oceny projektów
  •     proces rejestracji wniosku w systemie IGA
  •     zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Podczas sesji pytań oraz po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

 

Organizator szkolenia:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72 B
30-552 Kraków
tel. 12 616 06 16
e-mail: PIFE.KRAKOW@umwm.malopolska.pl

 

 

Dokumenty

pdf

1 strony

66.18 KB

Obowiązujący od
29.08.2023