Unijne inwestycje z myślą o mieszkańcach gminy Iwkowa

Opublikowano: 29.08.2023

W sobotę, 26 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie Iwkowskiego Centrum Aktywności w Iwkowej połączone z Jubileuszem 75-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

W ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich przebudowano istniejący budynek dawnej wytwórni napojów i dostosowano go do nowych funkcji: gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej. W efekcie powstał trzykondygnacyjny obiekt Iwkowskiego Centrum Aktywności. Na parterze znajdują się cztery pomieszczenia przygotowane pod prowadzenie działalności gospodarczej w tym jeden dedykowany działalności gastronomicznej. Piętro wyżej znajduje się biblioteka. Natomiast na drugim piętrze przygotowano pomieszczenia dla Inkubatora NGO oraz na działalność muzealno - artystyczną.

To serce społeczno-kulturalne gminy Iwkowa. To miejsce spotkań, inspiracji i różnych wydarzeń, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie. To w tym budynku Biblioteka Gminna w Iwkowej znalazła w końcu godne dla siebie miejsce. Myślę, że to doskonały prezent z okazji 75-lecia istnienia biblioteki. Cieszę się, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dołożył do tej inwestycji swoją cegiełkę i przekazał z programu rewitalizacyjnego RPO WM ponad 4,5 mln złotych. Dziękuję gminie Iwkowa za aktywność i za wszystkie pomysły, które są realizowane, aby mieszkańcom żyło się lepiej

–  powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

 Nowe inwestycje w gminie Iwkowa, zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, są doskonałym przykładem tego, jak Fundusze Europejskie w mierzalny sposób przekładają się na zwiększenie jakości życia każdego z mieszkańców. Dzięki przebudowie Iwkowskiego Centrum Aktywności, dofinansowanego w kwocie 4,5 mln PLN z funduszy UE, lokalna społeczność zyskała nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości, działalności społecznej oraz kulturalnej. Połączenie funkcji gospodarczych z nową siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla Inkubatora NGO wpisuje się również w cele Nowego Europejskiego Bauhausu

– mówi Angela Martinez Sarasola, naczelnik Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska.

 Powierzchnia powstałego obiektu wynosi 838,91 m2. Całkowity koszt inwestycji to niemal 7 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi ponad 4,5 mln zł.