Zmiana Regulaminu wyboru projektów dla Działanie 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe.

Opublikowano: 30.08.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1652/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu wyboru projektów w zakresie wydłużenia terminu naboru nr FEMP.08.07-IP.01-015/23 o 14 dni, tj. do 19 września 2023 r. do godz. 15:00.

Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest prośbami od potencjalnych Wnioskodawców w tym zakresie oraz wystąpieniem błędów w Systemie IGA, uniemożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie.

O zmianie Regulaminu wyboru projektów, za pośrednictwem systemu IGA, poinformowane zostaną podmioty, które w ramach trwającego naboru złożyły już wnioski.

Powyższe zmiana wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2023 r.

Poniżej do pobrania Regulamin wyboru projektów uwzględniający zmianę.

Dokumenty

pdf

182.49 KB

Obowiązujący od
30.08.2023

pdf

883.86 KB

Obowiązujący od
30.08.2023