Zmiana Regulaminu wyboru projektów dla Działanie 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację Typ projektu A. Inwestycje rozwojowe.

Opublikowano: 30.08.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1652/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu wyboru projektów w zakresie wydłużenia terminu naboru nr FEMP.08.07-IP.01-015/23 o 14 dni, tj. do 19 września 2023 r. do godz. 15:00.

Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest prośbami od potencjalnych Wnioskodawców w tym zakresie oraz wystąpieniem błędów w Systemie IGA, uniemożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie.

O zmianie Regulaminu wyboru projektów, za pośrednictwem systemu IGA, poinformowane zostaną podmioty, które w ramach trwającego naboru złożyły już wnioski.

Powyższe zmiana wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2023 r.

Poniżej do pobrania Regulamin wyboru projektów uwzględniający zmianę.

Dokumenty
pdf
182.49 KB
Obowiązujący od
30.08.2023
pdf
883.86 KB
Obowiązujący od
30.08.2023
Udostępnij zawartość na FacebookUdostępnij zawartość na TwitterUdostępnij zawartość na Linkedin