Fundusze Europejskie zmieniają oblicze szpitala rehabilitacyjnego w Krakowie

Opublikowano: 11.09.2023

 Wicemarszałek Łukasz Smółka wziął udział w otwarciu zmodernizowanego budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie. Inwestycja, podnosząca standard placówki, została zrealizowana dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

    W Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka przebudowano jeden z budynków kompleksu szpitalnego. Nowoczesny sprzęt i nowe pomieszczenia pozwolą zapewnić bardziej kompleksową opiekę nad chorymi. Całkowity koszt projektu to prawie 13 mln zł, z czego blisko 10 mln to Fundusze Europejskie. Pozostała kwota pochodzi ze środki szpitala oraz Województwa Małopolskiego. Co ważne przebudowa została zrealizowana przez polskich inżynierów i polską firmę

wicemarszałek Łukasz Smółka

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Przebudowa budynku nr 2 placówki poprawi i zwiększy bezpieczeństwo epidemiologiczne i sanitarne pacjentów na oddziale chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji. Ponadto podniesie jakość i dostępność usług świadczonych w szpitalu.

Funkcjonalność przebudowywanego obiektu w krótkim czasie umożliwi adaptację całego oddziału na oddział zakaźny. Dodatkowo planowane jest utworzenie specjalistycznych sal septycznych, aby w przypadkach podejrzeń zakażeń pacjentów różnymi patogenami (np. SARS CoV-2) zapewnić bezpieczne i efektywne leczenie a przed wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania oddziału.

Projekt stanowi kontynuację rozwoju szpitala o nowoczesną, podnoszącą standard i bezpieczeństwo epidemiologiczne i sanitarne infrastrukturę oddziału jako zaplecze niezbędne dla nowo wybudowanej części obejmującej m.in. 3 łóżka intensywnego nadzoru i 4 łóżka obserwacyjne na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wartość inwestycji to blisko 13 mln zł, z czego prawie 10 mln pochodzi z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 14: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce).

Podczas wydarzenia odznaczenia dla zasłużonych pracowników szpitala wręczył wicewojewoda Mateusz Małodziński.