Wydłużenie terminu naboru wniosków w Działaniu 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Opublikowano: 13.09.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1701/23 z dnia12 września 2023 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu wyboru projektów w zakresie wydłużenia terminu naboru nr FEMP.01.01-IP.01-014/23 do 17 października 2023 r. do godz. 15:00.

Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest występowaniem błędów w Systemie IGA oraz wprowadzeniem, w ramach konkursu, możliwości rozliczania wydatków związanych z wynagrodzeniem z zastosowaniem stawek jednostkowych. W trakcie spotkań z Wnioskodawcami, organizowanych przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, pojawiły się postulaty przedsiębiorców, którzy dotychczas nie prowadzili działalności B+R, iż potrzebują więcej czasu na wygenerowanie danych, które będą podstawą do obliczenia przedmiotowej stawki.

O zmianie Regulaminu wyboru projektów, za pośrednictwem systemu IGA, poinformowane zostaną podmioty, które w ramach trwającego naboru złożyły już wnioski.

Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 13 września 2023 r.

Poniżej do pobrania Regulamin wyboru projektów uwzględniający zmianę.

Dokumenty

pdf

16.59 MB

Obowiązujący od
13.09.2023