Wydłużenie terminu naboru w Działaniu 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Opublikowano: 29.11.2023

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 28 listopada 2023 r., uchwałą nr 2307/23 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów konkursu nr FEMP.06.11-IP.01-021/23 ogłoszonego w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6. 11 Wsparcie kształcenia zawodowego, Typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 31 stycznia 2024 r. oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu na maj 2024 r. Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest wystąpieniem błędów w Systemie IGA, uniemożliwiających złożenie wniosków o dofinansowanie oraz prośbami potencjalnych Wnioskodawców w tym zakresie.

 

 

Dokumenty

pdf

1.02 MB

Obowiązujący od
29.11.2023