Zmiana Regulaminu wyboru projektów dla Działania 8.14 Transformacja klimatyczna, typ projektu B Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej

Opublikowano: 28.11.2023

W dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 2280/23 w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminów wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Zmiany obejmują aktualizację Regulaminów wyboru projektów w zakresie definicji Umowy, Uchwały oraz Porozumienia. Modyfikacja wynika z podjęcia przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwały Nr 2279/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu, Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz Porozumienia o dofinansowaniu projektu dla działań realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Uchwałą Nr 2279/23 ZWM przyjmuje się zaktualizowane wzory Umowy, Uchwały oraz Porozumienia, które będą mieć zastosowanie do przedmiotowego naboru.

Dokumenty

pdf

288.74 KB

Obowiązujący od
28.11.2023

pdf

223.99 KB

Obowiązujący od
28.11.2023