Informacja dla Wnioskodawców konkursu w ramach Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Opublikowano: 22.01.2024

Zgodnie z Aneksem 3 do programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, projekty złożone w ramach naboru FEMP.06.11-IP.01-021/23 stanowią operację o znaczeniu strategicznym w rozumieniu art. 2 pkt 5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

„Operacja o znaczeniu strategicznym” oznacza operację, która wnosi znaczący wkład w osiąganie celów programu i która podlega szczególnym środkom dotyczącym monitorowania i komunikacji.

Informacje dotyczące obowiązków Beneficjenta projektu stanowiącego operację o znaczeniu strategicznym znajdują się w poniższej prezentacji.

Dokumenty