Zmiana Regulaminu wyboru projektów w Działaniu 5.4 Infrastruktura szkoleniowa, typ projektu A. Wsparcie infrastruktury typu fablab

Opublikowano: 23.01.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 123/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu wyboru projektów w zakresie:

  • wydłużenia terminu naboru nr FEMP.05.04-IP.01-036/23 do 14 lutego 2024 r. do godz. 15:00;
  • aktualizacji zapisów w zakresie pomocy de minimis,
  • doprecyzowania katalogu wydatków kwalifikowanych dla projektów, dla których dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej (Załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów),
  • zmian porządkowych.

Wydłużenie terminu naboru wniosków spowodowane jest prośbami potencjalnych Wnioskodawców, którzy argumentują tą potrzebę trudnościami na jakie napotykają, wypełniając wnioski w systemie IGA, a także krótkim czasem na przygotowanie dokumentów dotyczących stopnia przygotowania projektu do realizacji, których nie są w stanie pozyskać przed końcem naboru. W konsekwencji termin zakończenia naboru wniosków wydłużony zostaje o 14 dni tj. do 14 lutego br. Ponadto w Regulaminie wyboru projektów wprowadzono zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz zmiany porządkowe.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 24 stycznia 2024 r.

Poniżej do pobrania Regulamin wyboru projektów uwzględniający zmianę.

Dokumenty

pdf

381.81 KB

Obowiązujący od
24.01.2024

pdf

898.23 KB

Obowiązujący od
24.01.2024