Pożyczki unijne dla Małopolan coraz bliżej! 300 mln zł jest już na koncie BGK

Opublikowano: 24.01.2024

Fundusze Europejskiej od lat wspierają rozwój naszego regionu. Dzięki nim w II kwartale 2024 roku mieszkańcy Małopolski będą mogli skorzystać z kolejnej formy wsparcia – preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych. Województwo przelało na konto Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 300 mln zł dofinansowania, a to oznacza zielone światło dla procedur wyłaniających partnerów, którzy udzielać będą pożyczek. 

W grudniu 2023 roku przedstawiciele Województwa Małopolskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę o finansowanie projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Na jej mocy BGK rozdysponuje w formie pożyczek ponad 1 mld zł z regionalnej puli środków unijnych. Można je wydatkować m.in. na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, podniesienie efektywności energetycznej czy produkcję energii z odnawialnych źródeł.

Szerokie grono odbiorców

Ten konkurencyjny instrument finansowy będzie dostępny dla różnorodnych typów odbiorców realizujących inwestycje na terenie Małopolski. Skorzystać z niego będą mogli m.in.: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, kościoły, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe czy podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Sprawdzony partner

To już druga edycja unijnego programu pożyczkowego realizowanego w Województwie Małopolskim. Po raz kolejny środkami Województwa zarządzać będzie BGK, instytucja mogąca pochwalić się wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu środków unijnych. Poprzednio Małopolska powierzyła Bankowi blisko pół miliarda złotych z Funduszy Europejskich. Środki te, właśnie w postaci niskooprocentowanych lub częściowo umarzalnych pożyczek, trafiły do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Pomogły im w rozwoju działalności lub modernizacji infrastruktury. Nic więc dziwnego, że współpraca ta jest kontynuowana.

Współpraca z BGK jest dla nas ogromnie ważna. Warto wspomnieć m.in. o tym, że w ostatnich latach 2014-2020 przy udziale pośredników finansowych zostało udzielone ponad 2 tys. pożyczek na kwotę ponad 571 mln złotych. To pokazuje, jak ważny jest rozwój całej naszej wspólnoty, także tej części gospodarczej

marszałek Witold Kozłowski

– zaznaczył podczas grudniowej konferencji prasowej marszałek województwa Witold Kozłowski

Maszyna ruszyła

Województwo Małopolskie przekazało już BGK blisko 300 mln zł. To pierwsza transza zaliczkowa i kolejny krok zbliżający nas do uruchomienia dla mieszkańców regionu unijnych pożyczek. Następnym będzie ogłoszenie przez Bank przetargu na pośredników udzielających preferencyjnych pożyczek. Powinno to nastąpić w ciągu 2-3 najbliższych tygodni.

BGK przewiduje, że pierwsze umowy z beneficjentami będą podpisywane już w II kwartale 2024 roku.