Wydłużenie terminu naboru wniosku w Działaniu 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski program wspierania uczniów.

Opublikowano: 25.01.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 23 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr 121/24 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.3 Wsparcie dla reemigrantów, Typ projektu A: Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES, Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski program wspierania uczniów, Działania 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym, Typ projektu A: Małopolski Pociąg do kariery, Działania 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich, Typ projektu B: Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP.

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A: Małopolski program wspierania uczniów do dnia 29 lutego 2024 r. do godz: 15:00:00.

Dokumenty