Fundusze Europejskie pomogą w walce ze smogiem

Opublikowano: 01.02.2024

Politechnika Krakowska zyskała nową jednostkę badawczą: Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, które mieści się na terenie kampusu uczelni w Czyżynach. To unikatowe w skali światowej narzędzie do walki o czyste powietrze. Budowę obiektu wsparło blisko 17,5 mln zł unijnej dotacji.

Inwestycja strategiczna – dla Politechniki, Krakowa i Małopolski

Nowatorska, autorsko zaprojektowana infrastruktura laboratorium pozwoli specjalistom Politechniki na prowadzenie badań z zakresu inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i inżynierii środowiska, dotyczących m.in. przewietrzania miast, transportu zanieczyszczeń, dynamicznego oddziaływania na smog, systemów wymiany i regeneracji powietrza. Laboratorium, którego sercem są imponujące tunele aerodynamiczne, posłuży też do analiz wpływów środowiskowych i klimatycznych - takich jak gwałtowny wiatr, nawalne deszcze czy obfity śnieg - na konstrukcje, budynki oraz bezpieczeństwo znajdujących się w nich ludzi.

W laboratorium będzie można także testować innowacyjne rozwiązania dla rynku materiałów i produktów budowalnych. Nowe centrum jest też gotowe do podejmowania niestandardowych wyzwań inżynierskich. Może służyć m.in. sportowcom czy służbom ratowniczym do treningu w zmiennych warunkach pogodowych. Współpracę z Laboratorium podjęły już firmy, samorządy i instytucje.

Nowo powstałe laboratorium to miejsce niezwykle nowoczesne i unikatowe, dające ogromne możliwości badawcze. Będzie z pewnością potężnym narzędziem w walce o czyste powietrze, nie tylko w Krakowie i Małopolsce, ale także w skali kraju. To doskonały przykład udanej, niezwykle innowacyjnej inwestycji, która z jednej strony pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał krakowskiego środowiska akademickiego, z drugiej – przełoży się na projektowanie i wdrażanie konkretnych rozwiązań służących mieszkańcom

Józef Gawron, wicemarszałek Małopolski

– mówi wicemarszałek Józef Gawron.

Pionierskie narzędzia, unikatowa aparatura

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej (LAŚ) to trzykondygnacyjny budynek (w tym 1 kondygnacja podziemna) o powierzchni 1 665 m2 i kubaturze 11 776 m3. Kluczowa infrastruktura LAŚ PK to dwa duże tunele aerodynamiczne o obiegu zamkniętym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów (o oryginalnej konstrukcji i geometrii, wibroizolowanych, z konfuzorami i dyfuzorami). W zasobach nowego laboratorium są też m.in. stoły obrotowe o oryginalnej konstrukcji, zautomatyzowane i wibroizolowane; układy kierownic o oryginalnej konstrukcji i geometrii z możliwością regulacji kąta obrotu kierownic wokół ich własnej osi; złożone, zautomatyzowane urządzenia do symulacji opadu deszczu, opadu mgły lub opadu rozdrobnionych kryształków lodu (szronu) w warunkach wiejącego wiatru; złożone, zautomatyzowane urządzenia do symulacji opadu sztucznego śniegu; zautomatyzowane urządzenie do pomiaru mocy i momentu obrotowego turbin wiatrowych o pionowej lub poziomej osi obrotu wirnika.

Bogate możliwości badawcze – w walce o czyste powietrze

Agenda naukowo-badawcza nowego laboratorium obejmuje kilkadziesiąt usług badawczych, dotyczących m.in. kanałów przewietrzania miast. Wyniki badań i analiz prowadzonych w tym obszarze w LAŚ PK mogą dostarczyć planistom i projektantom wiedzy przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Posłużą także jednostkom samorządów (miast, gmin, powiatów, województw) do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i  formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych (m.in. tworzenia zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Na podstawie wyników prowadzonych w LAŚ badań  można będzie  m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań, już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym.

Warte ponad 34 mln zł laboratorium nowe Politechniki Krakowskiej powstało przy wsparciu ze środków unijnych, pozyskanych przez uczelnię z regionalnej puli Funduszy Europejskich. Dofinansowanie z UE to 17 460 966 zł, pozostałe środki na budowę pochodziły z budżetu Politechniki i Wydziału Inżynierii Lądowej PK (jego częścią jest nowa jednostka).