Po pierwsze - bezpieczeństwo energetyczne!

Opublikowano: 06.02.2024

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. zakończyła projekt rozbudowy sieci dystrybucyjnej w miejscowości Frydman. Łączny koszt projektu to ponad 14 milionów złotych, z czego dofinansowanie w ramach funduszy unijnych to 85%, czyli około 10 milionów.

W wydarzeniu podsumowującym rozbudowę wziął udział marszałek województwa Witold Kozłowski.

Projekt, który został zrealizowany w bardzo krótkim czasie, jest ogromnym zapleczem energetycznym w naszym regionie. Cieszę się, że gminy nowotarskie: Nowy Targ, Łapsze Niżne i Czorsztyn, chętnie włączają się tego typu projekty działając w ramach Klastra Energii Zbiornika Czorsztyńskiego. Nie mogę zapomnieć o walorach turystycznych tego miejsca, które przyciąga grupy turystyczne z całego kraju. To także doskonałe miejsce edukacji dzieci i młodzieży. Gratuluję spółce ZEW Niedzica S.A. tej inwestycji

marszałek Witold Kozłowski

– mówił marszałek Małopolski.

Inwestycja zrealizowana została wzdłuż południowego brzegu Jeziora Czorsztyńskiego oraz zapory bocznej we Frydmanie.

W celu zasilenia i wyprowadzenia mocy z farm fotowoltaicznych, projektuje się kontenerowe stacje transformatorowe SN/nN, włączone do sieci dystrybucyjnej za pomocą elektroenergetycznych linii kablowych SN. Każda z ośmiu stacji, wykonana została jako modułowa prefabrykowana konstrukcja, składająca się z następujących elementów:

  • obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora,
  • fundament betonowy prefabrykowany – – kablownia wraz ze szczelnymi przepustami kablowymi,
  • rozdzielnice SN wraz z automatyką dostosowaną do współpracy ze źródłem wytwórczym
  • rozdzielnice nN
  • dwa transformatory SN/nN 15/0,4kV olejowe o mocy 1000kVA każdy, o uzwojeniach miedzianych,
  • dach stacji transformatorowej,
  • Transformatory - Każda stacja zostanie wyposażona w dwa transformatory SN/nN 15/0,4kV olejowy mocy 1000kVA o uzwojeniach miedzianych,
  • urządzenia do komunikacji światłowodowej,
  • zasilanie awaryjne urządzeń sterowania i sygnalizacji.

Całkowity koszt inwestycji: 14 566 882,69 zł

Dofinansowanie UE: 10 023 194,94 zł

Wkład własny: 4 543 687,75 zł