Zrób pierwszy krok w odkrywaniu regionu

Opublikowano: 06.02.2024

Zachęcamy do korzystania z systemu Mapy Małopolski czyli nowej odsłony Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Prostsza nazwa, większe możliwości, nowoczesne rozwiązania, obszerny i interesujący zestaw danych. Geoportal Mapy Małopolski jest zaawansowanym technologicznie i prostym w obsłudze narzędziem do eksploracji bogactwa regionu przez mieszkańców, turystów, biznes i naukę. Zapraszamy do wejścia na stronę

Przebudowany i zoptymalizowany system - dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich - umożliwia nie tylko dostęp do ogromnych zasobów informacji przestrzennej Małopolski, ale co najbardziej interesujące, pozwala na tworzenie przez użytkowników własnych zasobów mapowych.

Nowe funkcjonalności i moduły tematyczne pozwalają na tworzenie aplikacji i paneli analitycznych opartych o własne dane użytkowników, wykonywanie analiz i prowadzenie badań ankietowych, przygotowywanie aplikacji mapowych, które w prosty sposób można umieścić na innych stronach internetowych oraz udostępnianie danych przestrzennych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Aplikacje mapowe, będące do dyspozycji:

  • rolnictwo (obwody łowieckie, struktura przestrzenna obszarów wiejskich, produkty regionalne i tradycyjne)
  • dotacje i dofinansowania (drogi dojazdowe do gruntów rolnych, konkursy „Małopolska Wieś”, „Małopolska Pamięta” i Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa - MIRS)
  • turystyka (Małopolska Rowerowa, infrastruktura rowerowa, Małopolska Zimą, szlaki tematyczne, Kraina Wód)
  • środowisko (ochrona przyrody, program ochrony powietrza, gospodarka odpadami, strategiczne mapy hałasu, źródła promieniowania elektromagnetycznego)
  • kultura (Wirtualne Muzea Małopolski, instytucje kultury województwa małopolskiego)
  • infrastruktura i transport (przystanki autobusowe i kolejowe)
  • rozwój regionalny (rewitalizacja)
  • zdrowie (szpitale, oddziały, izby przyjęć i oddziały ratunkowe, apteki)

Więcej o korzyściach płynących z systemu w tym miejscu.

Mapy Małopolski zostały stworzone na bazie lat doświadczeń systemu MIIP z myślą o mieszkających, odwiedzających i prowadzących biznes w naszym regionie. Z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań IT udostępniają w prosty sposób, w przeglądarce internetowej i aplikacji mobilnej, obszerny, unikalny i wiarygodny zbiór danych przestrzennych.