Pozytywna opinia dla pierwszych strategii terytorialnych w Małopolsce

Opublikowano: 13.02.2024

Instytucja Zarządzająca FEM 2021-2027 zaopiniowała pozytywnie pierwsze trzy strategie terytorialne w Małopolsce.
Uchwałą nr 183/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził pozytywną opinię do Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027 (Strategii IIT) link

W dniu 6 lutego 2024 r. podjęto kolejne dwie uchwały pozytywnie opiniujące poniższe strategie terytorialne:
uchwała nr 213/24 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii terytorialnej IIT na lata 2021-2027 dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w Małopolsce link
uchwała nr 214/24 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej na lata 2021-2027 link

Dokumenty te umożliwią podmiotom podejmującym współpracę ponadlokalną realizację projektów służących rozwojowi społeczności lokalnych z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.