Nowy wóz strażacki w Strzelcach Wielkich

Opublikowano: 14.02.2024

Strażacy ochotnicy z jednostki w Strzelcach Wielkich, w gminie Szczurowa, otrzymali nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich.

Zakup lekkiego samochodu gaśniczego Renault Master to kolejny krok w stronę bezpieczeństwa Małopolan. Jest on wyposażony m.in. w zbiornik wody i środka pianotwórczego, a także specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego. Posiada także napęd 4x2, linię szybkiego natarcia o długości 50 m, wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy, kabinę czterodrzwiową - jednomodułową, kontenerową, przystosowaną do przewozu minimum 5 ratowników.

Pojazd jest jednym z 47 samochodów przekazanych dla jednostek OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska”. Zostały one zakupione w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.