Pierwsza dotacja unijna na fablab w Małopolsce Zachodniej!

Opublikowano: 19.02.2024

Dzięki Funduszom Europejskim wkrótce powstaną innowacyjne przestrzenie typu fablab i mobillab. 9,3 mln zł dofinansowania otrzymała na ten cel Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej, która będzie realizować w partnerstwie z Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej przedsięwzięcie o łącznej wartości 10,3 mln zł. 

To pierwsza taka umowa o dofinansowanie dla Małopolski Zachodniej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Została ona podpisana w wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Działania 8.2 Edukacja dla transformacji z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Przedsięwzięcie zakłada stworzenie innowacyjnych przestrzeni typu fablab i mobillab, w których uczniowie, nauczyciele, studenci oraz inne osoby fizyczne będą mogły poszerzać wiedzę i nabywać nowe kompetencje lub kwalifikacje zawodowe. Z fablabu docelowo skorzystają wszyscy mieszkańcy obszaru Małopolski Zachodniej, placówki oświatowo-edukacyjne, przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze. 

W ramach projektu powstanie sześć różnych pracowni stacjonarnych oraz jedna pracownia mobilna. Do dyspozycji uczestników projektu będzie prototypownia, pracownia VR i AR, pracownia plastyczna, chemlab, pracownia cyfryzacji i robotyki oraz pracownia re&up cykling. Pracownie będą nowoczesne, wyposażone w specjalistyczne i technologicznie zaawansowane sprzęty i urządzenia, które umożliwią prowadzenie warsztatów i szkoleń. Pojawią się w nich m.in. roboty, mikroskopy i pulpity sterujące. 

Z kolei mobillab dotrze jeszcze bliżej społeczności lokalnych. Posłuży organizacji warsztatów, kursów i innych wydarzeń. W specjalnym mobilnym laboratorium nie zabraknie narzędzi do programowania i modelowania 3D, tworzenia grafik, sprzętu fotograficznego i wideo, narzędzi ręcznych czy też zaplecza komputerowego i audiowizualnego. 

Projekt pozwoli zmniejszyć negatywne skutki transformacji energetycznej i promować postawy prośrodowiskowe, a mieszkańcy Małopolski Zachodniej zyskają nowoczesną przestrzeń dla kształcenia, kreowania pomysłów i promocji nowoczesnych technologii.