Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w ramach Działania 5.6 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej

Opublikowano: 14.03.2024

Termin rozpoczęcia naboru w ramach Działania 5.6 Infrastruktura związana z zapewnieniem opieki w społeczności lokalnej;  typ projektu. A. infrastruktura związana z zapewnieniem opieki osobom wymagającym wsparcia ze względu na wiek lub niepełnosprawność lub choroby przewlekłe,  zostanie przesunięty z dnia 14.03.2024r. na planowany termin 28.03.2024r.