Publikacja zapytań ofertowych przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów

Opublikowano: 14.03.2024

Podmiot, które wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przed ogłoszeniem regulaminu wyboru projektów upublicznia zapytanie ofertowe w bazie konkurencyjności BK2021.
Ścieżka postępowania dla takich przypadków została ujęta na stronie Baza Konkurencyjności - pomoc (funduszeeuropejskie.gov.pl) w zakładce Najczęściej zadawane pytania. Jednocześnie w przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021, należy skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, oraz ogłosić zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę. W takim przypadku zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Poniższy komunikat ma zastosowanie do zamówień rozpoczynających się w dniu następującym po zamieszczeniu komunikatu na stronie.