Szpital Chorób Płuc w Zakopanem – otwarto nowe skrzydło z poradniami specjalistycznymi i salami chorych

Opublikowano: 18.03.2024

To niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla mieszkańców Małopolski, ale i całego kraju. Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, którego organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie, zakończył realizowane w oparciu o unijną dotację prace przy budowie nowego skrzydła budynku. Uzyskana dzięki inwestycji powierzchnia, to kilkuosobowe sale chorych z łącznie 42 łóżkami oraz pomieszczenia w których znajdą się gabinety lekarskie przychodni specjalistycznych. Ale to nie wszystko – na najwyższym poziomie budynku swoje miejsce znalazł Zakład Patomorfologii i Genetyki, zaliczany do najlepszych w kraju. Obecny na otwarciu inwestycji Witold Kozłowski Marszałek Małopolski przekazał też dyrekcji placówki symboliczny czek na 5 mln złotych. Pieniądze te pozwolą placówce kupić w najbliższym czasie nowoczesny tomograf komputerowy. Warto dodać, że rozbudowa szpitala pochłonęła 20 mln złotych, z czego ponad 18,5 mln stanowiły Fundusze Europejskie z puli regionalnej.

Zakończona właśnie rozbudowa Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, radykalnie poprawi warunki leczenia pacjentów w tej placówce. Inwestycja była  możliwa dzięki przejęciu prowadzenia szpitala przez Województwo Małopolskie od Powiatu Tatrzańskiego pod koniec 2023 roku. Ale już wcześniej samorząd województwa w sposób realny finansowo pomagał w modernizacji ośrodka leczenia przede wszystkim nowotworów płuc u pacjentów nawet z całej Polski. W ciągu ostatnich lat praktycznie od podstaw utworzono tutaj Oddział Intensywnej Terapii, a następnie nowoczesny Blok Operacyjny, który powstał w specjalnie przygotowanych do tego pomieszczeniach podczas poprzedniej rozbudowy szpitala.

Dzisiaj wspólnie z Dyrekcją Szpitala i władzami Powiatu Tatrzańskiego otwieramy zupełnie nowe skrzydło placówki,  którego wybudowanie i wyposażenie kosztowało ponad 20 mln złotych. Województwo Małopolskie przekazało z tej sumy około 18,5 miliona, a szpital wygospodarował na ten cel środki w wysokości 2 mln złotych. Przypomnę, że do niedawna jego organem prowadzącym był Powiat Tatrzański, ale to placówka wysoko specjalistyczna, wychodząca poza ramy klasycznego szpitala powiatowego. O jego przejęciu przez samorząd województwa rozmawialiśmy ze starostą tatrzańskim Piotrem Bąkiem i władzami Powiatu od dłuższego czasu. Naszym wspólnym celem było zapewnienie placówce takiego finansowania, które umożliwi jej rozwój i dalsze świadczenie usług medycznych na tak wysokim poziomie jak obecnie. Gdy staliśmy się organem prowadzącym szpitala o ogromnej renomie, szybko udowodniliśmy, że to była dobra decyzja przede wszystkim dla pacjentów. Przekazaliśmy naprawdę spore środki finansowe na zakończoną właśnie rozbudowę placówki. I to nie koniec naszego wsparcia, teraz dla poprawy diagnostyki podjęliśmy decyzję jako Zarząd Województwa Małopolskiego, że przekazujemy właśnie kolejnych 5 mln złotych na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego. Chcę podkreślić, że pracujący tu znakomity zespół medyczny świadczy wysokospecjalistyczne usługi nie tylko dla mieszkańców Małopolski. Aż 30 procent pacjentów, to mieszkańcy praktycznie z całej Polski

– mówił Witold Kozłowski marszałek Małopolski

Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym wieku szpital borykał się z wieloma problemami – już sam przedwojenny budynek dawnego sanatorium leczącego głównie chorych na gruźlicę nie był dostosowany do wymogów współczesnego lecznictwa szpitalnego.  Potem na szczęście dzięki zaangażowaniu władz Powiatu Tatrzańskiego i Samorządu Małopolski, krok po kroku placówka była modernizowana. Oprócz Oddziału Intensywnej Terapii i zbudowanego od podstaw Bloku Operacyjnego z trzema salami spełniającymi najwyższe standardy, dokonano wiele innych zmian. Powstał zakład radiologii z tomografią komputerową i USG, oddział pooperacyjny z dziesięcioma łóżkami, a także kilkanaście łóżek na oddziale pulmonologii. Ale stary budynek nie był w stanie zagwarantować w salach chorych przyzwoitych warunków dla pacjentów.

W nowej części szpitala działa już również Pracownia Patomorfologii i Genetyki, która zajmuje się diagnozowaniem raka i jego mutacji. Ta część diagnostyczna szpitala zajmująca się też biologią molekularną wykonuje badania w zakresie profilowania genetycznego pacjentów. Wyposażenie pracowni umożliwia w ciągu 24 godzin przebadać próbki pobrane od 16 pacjentów, co znacznie przyspiesza diagnozę. W najbliższym czasie planowany jest zakup kolejnego urządzenia, które umożliwi wykonywać badania genetyczne w zakresie zwiększonego ryzyka zachorowania na raka jajnika, piersi czy prostaty.

Przekazane przez Województwo Małopolskie ponad 18,5 mln złotych pochodziło ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie:  4.1. REACT-EU dla zdrowia