Nowe przestrzenie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Opublikowano: 19.03.2024

Już 2 kwietnia Muzeum Archeologiczne w Krakowie otworzy dla zwiedzających nowe sale wystawiennicze, gdzie swoje miejsce znajdą między innymi ekspozycje poświęcone pradziejom  Małopolski. Instytucja zakończyła realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich, polegającego na adaptacji strychu do funkcji użytkowych. W efekcie Muzeum zyskało dodatkową przestrzeń, gdzie zaaranżowano wystawę wspieraną przez nowoczesne technologie.


Projekt polegał na adaptacji dotąd nieużytkowanego strychu w zabytkowej siedzibie Muzeum datowanej na 1611 rok. Dzięki inwestycji powierzchnia użytkowa placówki zwiększyła się o ok. 700 m2. W zaadaptowanej części poddasza, na ok. 300 m2, powstała wystawa pt. Pradzieje i średniowiecze Małopolski wyposażona w nowoczesne środki przekazu ułatwiające odwiedzającym zrozumienie i poznanie niełatwych w odbiorze zagadnień dotyczących archeologii: multimedia, hologramy oraz interaktywne tablice. W pozostałej części strychu urządzono salę konferencyjną, gdzie na co dzień będą się odbywać zajęcia edukacyjne, a także konferencje naukowe oraz inne spotkania, w których będzie mogło wziąć udział ponad 100 osób. 

Budynek zyskał udogodnienia, które umożliwią korzystanie z oferty Muzeum osobom ze specjalnymi potrzebami – wybudowano windę oraz zainstalowano dwie platformy. Środki unijne pomogły również lepiej chronić placówkę - znaczną część budynku wyposażono w systemy bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowy,  antywłamaniowy.  Zmodernizowano także magazyn zabytkowych naczyń, wyposażając go m.in. w system przesuwanych regałów magazynowych, co poprawiło funkcjonalność tego pomieszczenia.

Dzięki inwestycji niepowtarzalne dziedzictwo archeologiczne będzie prezentowane w przyjazny i atrakcyjny dla odbiorców sposób. 

Etapy realizacji projektu można śledzić na podstronie: „Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej” - Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Projekt o wartości ok. 18,2 mln zł był dofinansowany kwotą ponad 13,6 mln zł przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zrealizowana inwestycja stanowi rozpoczęcie dużego zadania dotyczącego kompleksowego remontu zabytkowej siedziby Muzeum.