Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Opublikowano: 27.03.2024

26 marca 2024 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę nr 651/24 zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Dokument prezentuje zaktualizowane zestawienie terminów naborów wniosków dla poszczególnych priorytetów i działań na cały okres realizacji programu. 

Harmonogram będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz na koniec każdego kwartału. Aktualizacja może polegać na wpisaniu do harmonogramu nowego naboru, usunięciu naboru lub zmianie informacji o naborze, w tym ich doprecyzowaniu. Aktualizacja harmonogramu może także polegać wyłącznie na potwierdzeniu informacji zawartych w harmonogramie poprzez zmianę daty jego zatwierdzenia.