Ruszył nabór wniosków Linii Pożyczkowej w ramach Małopolskiej Pożyczki

Opublikowano: 27.03.2024

Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z dniem 27 marca 2024 r. ogłosił nabór wniosków Linii Pożyczkowej w ramach Małopolskiej Pożyczki.

Linia Pożyczkowa w ramach Małopolskiej Pożyczki udzielana jest ze środków publicznych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do instrumentów finansowych sukcesywnie zwracanych, a także przychodów wygenerowanych na tych środkach, powierzonych Małopolskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o.

O udzielenie Linii Pożyczkowej mogą ubiegać się Pośrednicy Finansowi, którzy posiadają siedzibę lub oddział/placówkę na terenie Małopolski oraz prowadzą działalność pożyczkową na rzecz MŚP (małe średnie przedsiębiorstwa).

Pośrednicy Finansowi mogą ubiegać się o Linię Pożyczkową w wysokości od 10 mln zł do 20 mln zł. MFR zastrzega sobie prawo do przyznania Linii Pożyczkowej w wysokości mniejszej niż wnioskowana, w zależności od dostępności przeznaczonej alokacji, która na ten cel wynosi 60 mln zł.

Szczegółowe parametry Linii Pożyczkowej w ramach Małopolskiej Pożyczki, zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin udzielania Linii Pożyczkowej z przeznaczeniem na Pożyczki Uniwersalne dla MŚP w ramach Małopolskiej Pożyczki”. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Małopolskiego Funduszu Rozwoju w zakładce oferta.