Informacja o wydłużeniu naboru w ramach Działania 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja

Opublikowano: 15.05.2024

14 maja 2024 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1042/24 w sprawie zmiany Regulaminu wyboru projektów dla Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii, w ramach FEM 2021-2027.  

Wprowadzona zmiana dot. wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów do 31 lipca 2024 r.

Dokumenty