Zmiana terminów naborów dla czterech Działań w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski

Opublikowano: 15.05.2024

Informujemy o zmianie terminów naborów i kwoty dofinansowania dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027:

1) Działanie 9.01 Wsparcie wdrażania programu z FST, zmiana terminu naboru na:   15.05.2024 - 22.05.2024.

2) Działanie 10.01 Wsparcie wdrażania programu z EFRR, zmiana terminu naboru na: 15.05.2024 - 22.05.2024 oraz kwoty dofinansowania na: 98 500 000,00 zł.

Uzasadnienie zmian: terminy rozpoczęcia naborów zostały przesunięte z 13 na 15 maja 2024r. z uwagi na wydłużenie czasu potrzebnego na zatwierdzenie dokumentacji naborowej.

3) Działanie 6.22 typ projektu E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD oraz 7.6 typ projektu E Wsparcie procesu zarządzania LSR przez LGD, zmiana terminu naboru na: 17.06.2024 – 20.12.2024.

Uzasadnienie zmian: przesunięcie terminów rozpoczęcia naborów wynika z potrzeby przeprowadzenia szerszych konsultacji w zakresie przygotowania Regulaminów wyboru projektów (w tym załączników).

Skrócenie terminów końcowych naborów wynika z ryzyka prowadzenia naborów do ostatniego dnia roku w związku z okresem świątecznym, ewentualnym brakiem osób obsługujących system informatyczny w przypadku wystąpienia awarii w czasie pomiędzy świętami a końcem roku.