Małopolski Kongres Polityki Społecznej - Czy polityka społeczna może się (nie) udać?

Opublikowano: 04.06.2024

Jaka powinna być nowoczesna polityka społeczna? Co należy zrobić, aby tworzyć trwałe i systemowe rozwiązania? Które doświadczenia wyposażają nas w wiedzę, doświadczenia i know-how, by odpowiadać na obecne wyzwania społeczno-ekonomiczne? - o tym będziemy rozmawiać, wymieniać poglądy i dzielić się doświadczeniami w kierunku szukania najlepszych rozwiązań podczas Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej "Czy polityka społeczna może się (nie) udać?’’. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2024 roku. Organizatorem kongresu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

    Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w wydarzeniu. Kongres będzie znakomitą okazją do spojrzenia w przeszłość i przyszłość polityki społecznej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym

– mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

W pierwszy dzień kongresu organizujemy Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon, który specjalnie na to wydarzenie otwiera się przedpremierowo dla dzieci z rodzin zastępczych. W czasie wydarzenia przedstawimy ideę Klubów Rodzin Zastępczych, a także porozmawiamy o kampaniach społecznych promujących rodzicielstwo zastępcze.

Drugiego dnia w przestrzeni Auditorium Maximum UJ w ramach różnorodnych sesji tematycznych, paneli dyskusyjnych, debaty oksfordzkiej, w których udział wezmą eksperci z różnych środowisk, poruszona będzie tematyka bezpieczeństwa społecznego, przygotowania kadr pomocy społecznej oraz społecznego rozumienia procesu deinstytucjonalizacji.

W ostatnim dniu odbędzie się wspólne posiedzenie Krajowego i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W trakcie posiedzenia - razem z dyrektorami i przedstawicielami regionalnych ośrodków polityki społecznej - rozpoczniemy pracę nad uspójnieniem komunikowania o ekonomii społecznej na bazie dotychczasowych doświadczeń. Kongres zakończymy warsztatami kreowania przyszłości “Futures Literacy".

Ponadto, każdego dnia przyjrzymy się innowacjom społecznym, jako działaniom wypełnionym empatią, zrozumieniem i odwagą.

    Usługi społeczne, piecza zastępcza i innowacje społeczne są działaniami priorytetowymi dla naszego regionu. Cieszę się, że to właśnie w Małopolsce możemy rozmawiać o kierunkach rozwoju polityki społecznej

– dodaje Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Kongres skierowany jest do małopolskich przedstawicieli: instytucji pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy, JST, sektora ekonomii społecznej, Członków Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Kongres finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Zgłoszenie należy przesłać poprzez formularz dostępny do 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) do końca dnia.

Program Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej dostępny jest do pobrania poniżej.