Unijne wsparcie dla straży kontrolujących przepisy ochrony środowiska

Opublikowano: 05.06.2024

 Gmina Myślenice, Kęty, Proszowice i Sucha Beskidzka – to tylko cztery z 29 jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają wsparcie m.in. na doposażenie straży gminnych i międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Podczas wtorkowego posiedzenia Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu A: Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w gminach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

    Łącznie w ramach naboru wybraliśmy do dofinansowania 29 zadań na kwotę ponad 15,5 mln złotych. Środki te pozwolą na zakup niezbędnego wyposażenia, wzmocnienie potencjału straży gminnych i miejskich w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony powietrza

  - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosiła 24 mln zł wyłącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Postępowanie realizowane było w trybie naboru otwartego. Wnioski o dofinansowanie projektów można było składać od 23 listopada 2023 r. do 16 lutego 2024 r.

Łącznie w ramach naboru Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 29 zadań na łączną kwotę dofinansowania ponad 15,5 mln zł:

  •     16 kwietnia 2024 r. - 1 zadanie na kwotę dofinansowania 555 211,91 zł;
  •     21 maja 2024 r. - 15 zadań na kwotę dofinansowania 7 624 289,52 zł;
  •     4 czerwca 2024 r. - 13 zadań na kwotę dofinansowania 7 410 875,50 zł.

W wyniku realizacji projektów osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

  •     Liczba zakupionych pojazdów służących kontroli jakości powietrza – 30 szt.
  •     Liczba urządzeń pomiarowych służących kontroli jakości powietrza – 216 szt.
  •     Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania/ładowania) – 14 szt.
  •     Sfinansowane w ramach projektów zostaną etaty strażników gminnych – 25 szt.