Zmiana regulaminu naboru w Działaniu 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, typ A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Opublikowano: 12.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 11 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr 1240/24 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego, Typ projektu A. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego.

Zmiana wynika z faktu, że zaistniała konieczność dodania do Regulaminu konkursu wzoru Porozumienia o dofinansowanie Projektu oraz wzoru Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami, w związku ze złożeniem w naborze wniosku przez podmiot będący Państwową Jednostką Budżetową zaplanowanego w formule partnerskiej z podmiotem nie będącym PJB.

Dokumenty

pdf

4.26 MB

Obowiązujący od
12.06.2024