Zwiększenie alokacji i zmiana Katalogu wskaźników w ramach naboru z Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego

Opublikowano: 12.06.2024

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w dniu 11 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr 1238/24 dokonał zmiany Regulaminu wyboru projektów dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego, Typ projektu A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.

Zmiana została dokonana w zakresie zwiększenia alokacji, co pozwoli na dofinansowanie większej liczby wniosków złożonych w naborze nr FEMP.06.10-IP.01-022/23. Zmieniony został również Katalog wskaźników obligatoryjnych stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu wyboru projektów.

Dokumenty