Unijne dotacje na kształcenie osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych

Opublikowano: 19.06.2024

Ponad 12 mln zł zostanie przeznaczonych na wsparcie dorosłych Małopolan wymagających specjalnej motywacji, pomocy i poradnictwa przez całe życie, zwłaszcza tych najbardziej oddalonych od rynku pracy lub kształcenia i szkolenia. Nabór wniosków trwa do 2 sierpnia 2024 roku.

Uczestnicy projektów zgłaszanych do najnowszego konkursu wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 będą mogli podnieść swoje elementarne kompetencje i poszerzyć wiedzę, niezbędne na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu w ramach działania 6.15 Kształcenie osób dorosłych poza systemem popytowym. Typ projektu B: kształcenie osób dorosłych w zakresie kompetencji podstawowych (wdrażanie Upskilling pathways), mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, partnerzy społeczni.

Na co dotacja?

W konkursie można zgłaszać projekty ukierunkowane na wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych tj. rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego i kompetencji cyfrowych. Elementem obowiązkowym każdego projektu musi być trzystopniowa ścieżka wsparcia uczestnika, tj. ocena umiejętności, edukacja, sprawdzenie i potwierdzenie nabytych kompetencji. Projekty mogą obejmować także usługi z zakresu doradztwa lub mentoringu w celu wspierania postępów uczestników, a także szkolenie kadry edukatorów zaangażowanej w realizację przedsięwzięcia.

Kto adresatem pomocy?

Odbiorcami wsparcia w ramach projektów zgłaszanych do tego konkursu mogą być osoby dorosłe (bez względu na wykształcenie i status zatrudnienia), które m.in. mają minimum 24 lat, mieszkają i/lub pracują na obszarze województwa małopolskiego, posiadają niskie umiejętności podstawowe (rozumienie i przetwarzanie informacji, rozumowanie matematyczne i kompetencje cyfrowe), nie uczą się w trybie edukacji formalnej (szkoły publiczne, niepubliczne, inne podmioty systemu oświaty). Wsparcie powinno być kierowane przede wszystkim do osób dorosłych wymagających specjalnej motywacji, pomocy i poradnictwa przez całe życie, a w szczególności do tych najbardziej oddalonych od rynku pracy lub kształcenia i szkolenia.

Jak sfinansować projekt?

Pula naboru wynosi 12,10 mln zł (środki UE + budżet państwa). Minimalny wkład własny Wnioskodawcy to 5% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna wartość projektu wynosi 800 000 zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Nabór trwa od 19 czerwca do 2 sierpnia 2024 roku. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA dostępnego pod adresem iga.malopolska.pl. Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie dedykowanej naborowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem tel. +48 12 42 87 830 (dni robocze w godzinach 10:00-13:00), w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię +48 12 616 0 616 (pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00).