Fundusze Europejskie na wsparcie aktywności zawodowej i balansu między pracą a życiem prywatnym Małopolan

Opublikowano: 19.06.2024

Niemal 9,5 mln zł czeka na wnioskodawców projektów popularyzujących równouprawnienie na rynku pracy, przełamywanie stereotypów i pomagających godzić życie zawodowe z prywatnym. Aplikować można do 30 lipca 2024 roku.

Celem ogłoszonego 19 czerwca 2024 roku naboru wniosków o dotacje z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 jest wspieranie równości na rynku pracy. Zgłaszane do dofinasowania projekty, mają pomóc uczestnikom lepiej rozumieć swoje prawa i obowiązki oraz znaleźć równowagę między karierą a życiem prywatnym. Uczestnicy będą mogli liczyć m.in. na pomoc prawną, psychologiczną oraz doradztwo zawodowe, co może znacząco poprawić ich sytuację na rynku pracy. 

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu w ramach działania 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym. Typ projektu B: działania mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn , mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorstwa, administracja publiczna, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, instytucje wspierające biznes, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, instytucje nauki i edukacji, służby publiczne, partnerstwa i partnerzy społeczni. 

Na co dotacja?

W konkursie można zgłaszać projekty mające na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim. Ma się to odbyć poprzez popularyzację wiedzy z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapewnienia większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przełamywania stereotypów związanych z płcią oraz zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy. W każdym projekcie muszą być zaplanowane zarówno działania edukacyjne (dla różnych możliwych grup, w tym m.in. pracodawców) oraz działania bezpośrednie mające na celu wspieranie aktywności, w szczególności kobiet na rynku pracy.

Kto adresatem pomocy?

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu zgłaszanego do tego naboru mogą być osoby dorosłe, mieszkające, pracujące, uczące się na terenie wyłącznie jednego z pięciu podregionów - krakowski z Miastem Kraków (powiaty: bocheński, krakowski, Miasto Kraków, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki), Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki), tarnowski (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, Miasto Tarnów), sądecki (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki i Miasto Nowy Sącz), nowotarski (powiaty: nowotarski, suski i tatrzański) województwa małopolskiego, w tym w szczególności pracodawcy oraz kobiety pozostające bez zatrudnienia.

Jak sfinansować projekt?

Pula naboru wynosi 9,45 mln zł (środki UE + budżet państwa). Minimalny wkład własny Wnioskodawcy to 5% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna wartość projektu to 400 000 zł.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Nabór trwa od 19 czerwca do 30 lipca 2024 roku. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu IGA dostępnego pod adresem iga.malopolska.pl. Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin konkursu oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie dedykowanej naborowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem tel. +48 12 42 40 716 (dni robocze w godzinach 10:00-13:00), w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię +48 12 616 0 616 (pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00).