Zmiana terminu Szkolenia dla wnioskodawców Działania 3.2 Transport miejski - 26.06.2024 r.

Opublikowano: 24.06.2024

Z przyczyn niezależnych  od organizatora szkolenie w dniu 26.06.2024 r. nie odbędzie się. Nowy termin szkolenia został wyznaczony na 18.07.2024 r.

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.