Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027

Opublikowano: 30.06.2023
Typ dokumentu
strategie i plany

Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 obejmuje okres do 2029 roku. Określa cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych. Dotyczy programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 i stanowi rozwinięcie zapisów rozdziału dotyczącego komunikacji i widoczności w programie 
Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Małopolsce obowiązuje wszystkie instytucje, które odpowiadają za wykorzystanie środków unijnych Małopolsce, w tym także podmioty zewnętrzne realizujące działania komunikacyjne Funduszy Europejskich.