Regionalny Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego na lata 2023 - 2025 z perspektywą do 2030 r.

Opublikowano: 14.07.2023
Typ dokumentu
strategie i plany

Dokument ten, zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Usług Społecznych – polityki publicznej do roku 2030 - ma być narzędziem koordynacji działań na rzecz deinstytucjonalizacji usług społecznych w województwie stanowiąc uporządkowaną koncepcję zmiany w obszarach objętych deinstytucjonalizacją na poziomie regionalnym. Kluczowa funkcja tego dokumentu wyraża się w określeniu wytycznych co do zakresu i warunków realizacji działań finansowanych ze środków Programów Regionalnych oraz komplementarnych wobec nich działań finansowanych z innych środków.

Jednocześnie, plan ten jest pierwszym z serii dokumentów planistycznych, które będą przyjmowane w Województwie Małopolskim w okresie realizacji Strategii Rozwoju Usług Społecznych. Zgodnie bowiem z zapisami tej Strategii, regionalne dokumenty planistyczne obowiązywać mają na okres do 3 lat, skutkiem czego w okresie obowiązywania Strategii – do roku 2030 - koniecznym będzie przyjęcie kolejnych edycji tego dokumentu.